Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

Udostępnianie dokumentacji medycznej w Centrum: dotyczy dokumentacji Szpitalnej i Poradnianej

Kto może złożyć wniosek?

- pacjent

- osoba upoważniona przez pacjenta na piśmie ( upoważnienie dołączyć do wniosku)

- w razie śmierci pacjenta-osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji (upoważnienie powinno znajdować się w historii choroby)

W jaki sposób?

- składając pisemny wniosek: osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej, za pośrednictwem poczty ( załącznik do pobrania) w:

- Szpital w Poznaniu: w Biurze Ruchu Chorych (Rejestracja)- główne wejście A1 lub pod nr tel. 61 66 54 201

- Szpital w Ludwikowie: Ludwikowo k/Poznania gm. Mosina w Dziale Kontraktowania, Rozliczeń

Usług Medycznych i Monitorowania Kosztów lub pod nr tel. 61 66 54 615 lub 622

- Szpital w Chodzieży: przy ul. Strzeleckiej 32 w Izbie Przyjęć lub pod nr tel. 67 28 22 837 wewn. 823

W jakiej formie?

- dokumentacja medyczna wydawana jest pacjentowi w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

Cennik:

- 1 strona kopii A4- wraz z przesłaniem zgodnie z cennikiem usług medycznych Centrum.

Opłaty można dokonywać po odebraniu dokumentacji medycznej w:

- Szpital w Poznaniu: Biurze Obsługi Pacjentów- osobiście i drogą pocztową

- Szpital w Ludwikowie- osobiście w Sekretariacie i drogą pocztową

- Szpital w Chodzieży- osobiście w Dziale Administracji i drogą pocztową

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji można pobrać klikając tutaj: WNIOSEK.


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".