Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
  • 31-07-2017

  Powstanie branżowy kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w sektorze zdrowia

  Spotkanie poświęcone było przedstawieniu podstawowych założeń oraz metodologii prac nad kodeksem.

   
  Pierwsze spotkanie grup interesariuszy projektu miało miejsce 26 lipca i poświęcone było przedstawieniu podstawowych założeń oraz metodologii prac nad kodeksem. Wskazany został również kontekst prawny, na podstawie którego podjęto inicjatywę utworzenia kodeksu.
   
  Podkreślono, że artykuł 40 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wprost zachęca do opracowywania przez organizacje branżowe kodeksów postępowania, które służyć będą doprecyzowaniu zakresu zastosowania przepisów RODO.
   
  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów, które zadeklarowały chęć współpracy przy opracowywaniu kodeksu. Stronę publiczną reprezentowały Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Podmioty tworzące to Polska Federacja Szpitali, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, a podmioty wspierające to Województwo Wielkopolskie, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Fundacja My Pacjenci, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Gdański Uniwersytet Medyczny, Kancelaria DZP.
   
  Zwiększenie ochrony danych osobowych pacjentów czy otwarcie rynku ochrony zdrowia na nowe technologie, to tylko jedne w wielu korzyści jakie płyną z opracowania kodeksu. Ponadto bardzo ważnym aspektem jest dostosowanie wytycznych i standardów bezpieczeństwa danych do postępu technologicznego.
   
  Zgodnie z zaprezentowanym podczas spotkania wstępnym harmonogramem, zakończenie prac nad kodeksem i przedstawienie projektu Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych powinno nastąpić pod koniec br.
   
  Na zakończenie spotkania jego uczestnicy podpisali list intencyjny, który stanowi deklarację współpracy sygnatariuszy. Zgodnie z treścią listu, organizacje pracodawców z branży ochrony zdrowia, organizacje pacjentów oraz strona publiczna dostrzegają konieczność zapewnienia szczególnej ochrony przetwarzania danych medycznych pacjentów oraz dostępu do tych danych w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji procesu terapeutycznego oraz rozwoju badań naukowych.
   
  RZX/Rynek Zdrowia | 30-07-2017 09:51
   

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".