Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/ 51- 01/18 Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologiczno-Rehabilitacyjnego, Oddziału Leczenia Gruźlicy z Pododdziałem Gruźlicy Wielolekoopornej i Gruźlicy Pozapłucnej, Oddziału Onkologiczno-Pulmonologicznego Szpitala w Ludwikowie 2018-02-05 Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, pod adresem: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
WCPiT/EA/381- 03 /2018 DOSTAWA STAPLERÓW I ŁADUNKÓW DO STAPLERÓW 2018-01-31 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430 do dnia 13.03.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 R. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 R. 2018-01-29 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 R.
WCPIT/EA/381-02/2018 Dostawa materiałów chirurgicznych 2018-01-26 Oferty można składać do dnia 05.02.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANY: z dnia 02.02.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert z 05.02.2018 do 07.02.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANY: z dnia 05.02.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert z 07.02.2018 do 08.02.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-01/18 Dostawa leków cytostatycznych 2018-01-15 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 23.01.2018r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPIT/EA/381-41/2017 Dostawa odczynników, krwinek i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań serologicznych (grup krwi, prób zgodności, przeciwciał odpornościowych) 2017-12-22 Oferty można składać do dnia 05.01.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/381-39/2017 Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” 2017-12-22 Oferty należy składać do dnia 08.01.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANY: z dnia 05.01.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert z 08.01.2018 do 11.01.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51- 7 /17 KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ dla WCPIT - Szpital w Chodzieży 2017-12-19 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 28.12.2017r. do godz. 09:00.
WCPIT/EA/381-40/17 Dostawa leków ogólnych, cytostatycznych, preparatów do żywienia. 2017-12-18 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 28.12.2017r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Przedłużono terminy składania i otwarcia ofert do 29.12.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51- 6 /17 KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii klatki piersiowej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-11-23 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 01.12.2017r. do godz. 09:00. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) w zakresie określonym w art. 26 ust. 4 o działalności leczniczej

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".