Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/380/A-13/2017 Dostawa akcesoriów do maszyn czyszczących, papieru toaletowego oraz ręczników do rąk 2017-09-21 Oferty można składać do dnia 29.09.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji 27.09.2017 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DO 02.10.2017
WCPIT/EA/381-30/2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na cele transplantacyjne dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-09-19 Oferty można składać do dnia 27.09.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji 25.09.2017 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DO 28.09.2017 26.09.2017 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DO 29.09.2017
WCPIT/EA/381- 31 /17 Dostawa wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych 2017-09-14 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 22.09.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 26.09.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-29/17 Dostawa materiałów opatrunkowych 2017-09-12 Oferty można składać do dnia 21.09.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 25.09.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-10/2017 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII STACJONARNEJ, KOMÓRKOWEJ ORAZ TRANSMISJI DANYCH WRAZ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU DLA SZPITALI W POZNANIU, LUDWIKOWIE I CHODZIEŻY 2017-08-29 Oferty można składać do dnia 07.09.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/381-28/17 DOSTAWA LEKÓW IMMUNOSTYMULUJĄCYCH I IMMUNOSUPRESYJNYCH 2017-08-11 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 21.08.2017r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.08.2017r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji Szpitala.
WCPiT/EA/381-27/2017 Budowa drogi pożarowo-ewakuacyjnej w szpitalu w Chodzieży 2017-08-09 Oferty można składać do dnia 24.08.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/380/A- 08 /17 Dostawa materiałów biurowych, ksiąg raportów, etykiet samoprzylepnych, etykiet termotransferowych oraz niszczarek. 2017-07-28 Oferty można składać do dnia 07.08.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/381-22/2017 Dostawa środków czyszczących i polerujących oraz produktów z tworzyw 2017-07-25 Oferty można składać do dnia 02.08.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/381- 26 /17 DOSTAWA ZESTAWU DO ZABIEGÓW WIDEOCHIRURGICZNYCH, URZĄDZENIA DO MONITOROWANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH 2017-07-25 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430 do dnia 02.08.2017r do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 03.08.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".