Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/51-4/18 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2018-06-12 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 20.06.2018r. do godz. 09:00.
WCPIT/EA/381-13/18 Opieka autorska nad Systemem „Eskulap System Informatyczny Szpitala” użytkowanym w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2018-05-24 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 01.06.2018r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.ZMIANA: 29.05.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 06.06.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: 04.06.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 08.06.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: 05.06.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 11.06.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-11/2018 Dostawa testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej oraz podłóż, testów i odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej. Dzierżawa analizatorów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej 2018-05-16 Oferty należy składać do dnia 28.05.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: 25.05.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 05.06.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: 30.05.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 06.06.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-12/2018 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STERYLNYCH I NIESTERYLNYCH 2018-05-16 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:30 do dnia 26.06.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. ZMIANA: 15.062018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 02.07.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-08/2018 Dostawa energii elektrycznej dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ – szpitale w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży. 2018-05-09 Oferty należy składać do dnia 21.05.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA: 16.05.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 23.05.2018
WCPiT/EA/381- 10 /2018 DOSTAWA sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego 2018-05-02 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430 do dnia 11.06.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. ZMIANA: 29.05.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 14.06.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51- 3 /18 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ dla WCPIT - Szpital w Ludwikowie 2018-04-26 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 04.05.2018r. do godz. 09:00.
WCPiT/EA/51-2/18 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii; pulmonologii, alergologii, torakochirurgii, onkologii w ramach poradni specjalistycznych; onkologii; konsultacji specjalistycznych w WCPiT 2018-04-25 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 08.05.2018r. do godz. 09:00. Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 10.05.2018r. - godziny bez zmian.
WCPiT/EA/381-06/2018 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2018-04-11 Oferty należy składać do dnia 20.04.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA: 18.04.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 23.04.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
WCPIT/EA/381-05/2018 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania pt. „Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Szpitala w Ludwikowie w formule „ zaprojektuj i wybuduj” 2018-03-28 Postępowanie o zamówienie publiczne w ramach projektu „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną, Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia” Oferty należy składać do dnia 05.04.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: 03.04.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 06.04.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".