Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska

REHABILITACJA POCOVIDOWA

Długoterminowe konsekwencje przebycia zakażenia SARS CoV-2 są nadal nieznane.
Pomimo tego na podstawie obecnie dostępnych danych można prognozować niektóre skutki przebycia zakażenia. Pojawiająca się niepełnosprawność funkcjonalna: obniżona tolerancja wysiłku, duszność podczas wysiłku, obniżona saturacja powysiłkowa, długotrwałe zmęczenie, obniżona siła mięśniowa,zaburzenia koncentracji, pamięci, zaburzenia koordynacji ruchowej czy równowagi nie mogą być traktowane jako marginalny aspekt pandemii.
Istnieje zatem zwiększone zapotrzebowanie na program rehabilitacyjny ukierunkowany na najczęstsze dolegliwości i dysfunkcje pozwalający na powrót do uczestnictwa w życiu zawodowym, rodzinnym, społecznym, pomagający pacjentowi zmaksymalizować jakość życia.
W Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii prowadzimy rehabilitację pocovidową zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych.
W szpitalu w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 62 można skorzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej. Konieczne jest skierowanie od lekarza POZ, z poradni specjalistycznej np. pulmonologicznej lub z oddziału na którym przebywał pacjent podczas zakażenia SARS CoV-2.
Ze skierowaniem należy zgłosić się do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej -do mgr Justyny Szymańskiej tel. 616 654 359 lub 616 654 253.
W szpitalach w Ludwikowie oraz Chodzieży prowadzona jest rehabilitacja stacjonarna. Okres usprawniania wynosi od 2 do 6 tygodni. Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego np lekarza POZ lub z oddziału na którym był leczony pacjent z powodu  choroby Covid-19.

Skierowanie należy wysłać drogą mailową, podając takżenumer telefonukontaktowego lub drogą pocztową.


1. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej, Szpital w Ludwikowie,
62-050 Mosina
email: lkarnabal@wcpit.org lub aomania@wcpit.org
tel. 618 132 831 wewnętrzny 671 lub 641


2. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej, Szpital w Chodzieży,
64-800 Chodzież ul Strzelecka 32
email: chodziez@wcpit.org
tel. 724 227 990

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".