Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
  • 02-03-2010

  Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla WCPiT.

  Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla
  Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii
  i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

  Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii uzyskało Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Jakość * Środowisko w następującym zakresie : specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji w chorobach układu oddechowego, chirurgii klatki piersiowej oraz onkologii pulmonologicznej.

  Wdrożony system poddany auditowi Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN 14001:2005.

  Podstawowym celem systemu zarządzania jakością jest osiąganie prawidłowych wyników opieki medycznej, zgodnych z osiągnięciami nauki, zapewnienie pacjentom i pracownikom bezpiecznego środowiska leczenia i pracy, zadowolenia pacjenta z uzyskanego świadczenia medycznego. Podstawowym działaniem jest właściwe zorganizowanie procesu diagnozowania, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji pacjenta, nadzór nad dokumentacją medyczną, nadzór nad własnością pacjenta, badanie jego satysfakcji, rozpatrywanie skarg i reklamacji, przestrzeganie praw pacjenta, spełnianie wymagań prawnych, wybór dostawców wyrobów i usług gwarantujących wysoką jakość czyli świadczenia zdrowotnego udzielanego pacjentowi.

  Najważniejszym celem zarządzania środowiskowego jest poddanie nadzorowi tych aspektów działalności Centrum, które mogą negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Podstawowym działaniem w tym zakresie jest :

  • właściwa segregacja odpadów, ich przechowywanie i przekazywanie do utylizacji
  • zapobieganie awariom środowiskowym
  • nadzór nad aparaturą i instalacjami
  • spełnianie wymagań prawnych
  • stosowanie nowoczesnych proekologicznych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych
  • realizowanie programów i projektów proekologicznych i prozdrowotnych

  Zintegrowany System Zarządzania Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii jest stale doskonalony w celu zwiększenia jego skuteczności i ma gwarantować : wysoką jakość świadczeń zdrowotnych, wykonywanie usług medycznych z pełną dbałością o pacjenta i środowisko naturalne, spełnienie wymagań prawnych, kontraktowych z NFZ, spełnienie oczekiwań pacjenta, stworzenie nowoczesnego modelu zarządzania. Zaangażowanie Dyrektora i wszystkich pracowników zapewnia realizację Polityki Zintegrowanego Systemu.

  Certyfikat.

  Certyfikat.

  Certyfikat.

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".