Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
  • 13-03-2018

  Fundusze Europejskie. Profilaktyka - atut programów zdrowotnych - może uratować życie!

  Fundusze Europejskie - ochrona zdrowia
  W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ogłoszono szereg konkursów, obejmujących projekty z zakresu usług społecznych i zdrowotnych, infrastruktury ochrony zdrowia i infrastruktury społecznej, czy wspierania aktywności zawodowej pracowników. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejny konkurs wspierający profilaktykę zdrowotną, tym razem w ramach Poddziałania 6.6.1. Nabór dotyczy projektów, które będa skupiały się na wspieraniu aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Ten właśnie Regionalny Program Zdrowotny nosi nazwę - Zdrowa Aorta.

  - Zakłada on przede wszystkim badania przesiewowe w kierunku tętniaków aorty polegające na przeprowadzeniu w poradniach lekarza rodzinnego i specjalistycznych 10 000 badań USG jamy brzusznej - mówi Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. - Zostaną one zorganizowane na terenie całej Wielkopolski, w 31 poradniach znajdujących się w miastach powiatowych.

  Natomiast na terenie powiatu poznańskiego planuje się organizację badań w dwóch dodatkowych poradniach. Łącznie planuje się przeprowadzenie badań przesiewowych w 33 poradniach.

  W przypadku wykrycia tętniaka aorty brzusznej program zakłada przeprowadzenie angiografii w rezonansie w celu ewentualnego wykrycia tętniaków współistniejących.

  Regionalne Programy Zdrowotne
  - Ponieważ wsparcie obszaru zdrowia w ramach WRPO 2014+ dotyczy przede wszystkim zwiększenia wiedzy na temat profilaktyki, to w ramach Poddziałania 6.6.1 oraz 7.2.2 (ten drugi dotyczy tworzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego) realizowane są Regionalne Programy Zdrowotne - mówi dyr. Sylwia Wójcik. - Dotyczą one chorób najczęściej obserwowanych w regionie lub wynikających ze specyficznych uwarunkowań regionalnych, a ich celem jest wykrywanie i zrealizowanie określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia określonej grupy docelowej. Programy te przyczyniają się do zwiększenia wykrywalności chorób na terenie województwa wielkopolskiego, a co za tym idzie, zapobiegania poważnym następstwom chorób w przyszłości..

  Wczesne wykrycie - skuteczne leczenie
  Nie tylko ten konkurs znalazł się w centrum zainteresowania funduszy unijnych. Beneficjentem dofinansowania w ramach WRPO 2014+ jest m.in. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, które prowadzi dwa bardzo ważne programy zdrowotne. Pierwszy z nich związany jest z badaniami profilaktycznymi na obecność prątków gruźlicy. Są one realizowane w ramach projektu unijnego „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne - program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy”.

  Gruźlica bowiem, choć nie jest już śmiertelna, jest nadal poważnym zagrożeniem, a można się ją zarazić poprzez przebywanie w skupiskach ludzi, np. w środkach komunikacji publicznej, gdzie będzie osoba chora.

  - Dzięki tym programom możemy wcześniej, łatwiej i szybciej wykrywać zarażenie prątkiem gruźlicy, a tym samym można skuteczniej leczyć i nie dopuszczać do dalszego rozprzestrzenienia się gruźlicy - mówi dr hab. med Aleksander Barinow-Wojewódzki, dyrektor WCPiT.

  Drugi program - „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne” - realizowany przez Centrum dotyczy badań przesiewowych mających na celu wykrycia nowotworu płuc u Wielkopolan. Centrum otrzymało na niego dotację z WRPO 2014+ w wysokości ponad 2,3 mln złotych. Tym samym około 1800 osób przystąpi do programu wykrywania zarażenia gruźlicą, a do badań związanych z obecnością raka płuca - dalsze 9 tys osób.

  Profilaktyka jest najskuteczniejszą bronią w walce z rakiem, dlatego nacisk na badania przesiewowe u kobiet kładzie także Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej. Program „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet”, realizowany przez OPEN otrzymał z WRPO 2014+ dotację w wysokości 5,3 mln złotych, podczas gdy cały program badań cytologicznych i mammografii wart jest 6,2 mln zł. Potrwa on do końca sierpnia 2019 roku.

  Warto podkreślić, że Ośrodek nie czeka na zgłaszające się na badania panie, ale sam wychodzi im naprzeciw. Na stronie https://openbadania.pl znajdziemy terminy i adresy miejsc, gdzie kobiety mogą skorzystać z bezpłatnego warsztatu dotyczącego profilaktyki onkologicznej w ruchomej bazie - mammobusie.

  OPEN chce dzięki programowi osiągnąć zwiększenie zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” oraz „Programu profilaktyki raka szyjki macicy”. Spodziewa się to uzyskać poprzez działania edukacyjne i informacyjne adresowane do kobiet z odpowiednich przedziałów wiekowych, jak też do lekarzy, pielęgniarek i położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

  Badania mammograficzne skierowane są do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie chorowały na raka piersi i które w ciągu poprzednich dwóch lat nie miały wykonanych badań w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi”. Natomiast badania cytologiczne dotyczą kobiet w wieku 25-59 lat, które nie chorowały na nowotwór szyjki macicy i które w ciągu poprzednich trzech lat nie miały wykonanych badań w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy”. Specjalnie dla nich zakupiono nowoczesny cytobus.

  Ośrodek prowadzi także projekt pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN na terenie całej Wielkopolski”, wart 2,3 mln złotych, a dofinansowany w wysokości ponad 2,25 mln. Potrwa on do sierpnia 2020 roku.

  Wśród wielkopolskich beneficjentów znajdziemy także Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi, która na projekt „Wielkopolski program profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej” otrzymała blisko 6 mln złotych.

  Zdrowa Aorta - kto może się ubiegać?
  Teraz jest szansa na poprawę leczenia aorty. W trwającym konkursie o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. pracodawcy, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze utworzone przez nie, czy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

  Wnioski przez nich złożone mogą dotyczyć dofinansowania usług zdrowotnych, niezbędnych do realizacji celów tego Programu, zapewnienia dojazdu na badania i z powrotem pacjentom korzystającym z usługi zdrowotnej, czy zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu. Wsparcie obejmuje także działania informacyjno-edukacyj-ne dotyczące tematyki Programu, takie też działania infor-macyjno-szkoleniowe - skierowane w szczególności do lekarzy i pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czy na kontrolowanie jakości i celowości tych prac.

  Warto skorzystać- nabór do 12 kwietnia
  Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest do 12 kwietnia. Trzeba je składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi WRPO na lata 2014-2020 na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl, podczas gdy wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w ciągu pięciu dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Autor: Grzegorz Okoński

  Źródło: naszemiasto.pl

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".