Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska
  • 25-09-2015

  IASLC Światowa Konferencja Raka Płuca.

  W dniach 06-09 września odbywała się w Denver pod auspicjami IASLC Światowa Konferencja Raka Płuca. Uczestniczyło w niej ponad 7000 specjalistów w zakresie chirurgii klatki piersiowej , radioterapii, onkologii klinicznej, pulmonologii i dziedzin podstawowych. W czasie kongresu odbyło się ponad 150 sesji w tym 4 sesje plenarne, przedstawiono ponad 500 doniesień ustnych i 1500 plakatowych. Na pierwszej sesji plenarnej przedstawiono dane dotyczące epidemiologii i prewencji jak i poświęcone wczesnemu wykryciu raka płuca, podkreślając rolę niskodawkowej tomografii komputerowej jako metodzy przesiewowej. Kolejna sesja plenarna dotyczyła osiągnięć IASLC i jej przyszłych działań w zakresie klasyfikacji nowotworów płuca. Przedstawiono aktualną klasyfikację patologiczną przyjętą przez WHO od 2015 roku oraz proponowaną ósmą klasyfikację TNM nad która obecnie trwają prace. Na kolejnej sesji plenarnej przedstawiono genetyczne zaburzenia w nowotworach płuca kolejno raku gruczołowym, płaskonabłonkowym jak i drobnokomórkowym wskazując terapię spersonalizowaną jako kierunek rozwoju obecnej onkologii raka płuca. Ostatnia sesja przedstawiała 4 wybrane doniesienia. Były to:
  1. A Randomized, Phase III Study Comparing Carboplatin/Paclitaxel or Carboplatin/Paclitaxel/Bevacizumab with or without Concurrent Cetuximab in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC): SWOG S0819
  2. Randomized Phase III Trial of Adjuvant Chemotherapy with or without Bevacizumab in Resected Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC): Results of E1505
  3. Multiregion Whole Exome and Transcriptome Sequencing Defines the Genomic Spectrum of EGFR+ NSCLC and Reveals Novel Mechanisms of TKI Resistance
  4. Stopping Smoking Reduces Mortality in Low-Dose Computed Tomography (LDCT) Screening Volunteers
  Spośród wielu innych sesji na uwagę zasługiwały doniesienia dotyczące immunoterapii raka płuca, gdzie przedstawiono aktualne wyniki badań i wskazano dalsze kierunki rozwoju tej formy leczenia.
  Na wspomnienie zasługuje jeszcze przyznanie nagrody im. Josepha W. Cullen’a w dziedzinie prewencji i wczesnego wykrywania prof. Jackowi Jassemowi z Uniwersytetu w Gdańsku.


  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".