Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
  • 14-11-2011

  Niedobór FGF10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

  Co ciekawe, już wcześniej zaobserwowano, że heterozygotyczne mutacje genów kodujących FGF10 prowadzą m.in. do autosomalnej aplazji gruczołów łzowych i ślinianek (ALSG). Natomiast niewiele było wiadomo o wpływie mutacji genu FGF10 u tych chorych na stan układu oddechowego.

  W związku z tym autorzy badania postawili hipotezę, że „częściowa niewydolność” genu dla FGF10 może zaburzać homeostazę układu oddechowego, przyczyniając się do rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W celu jej potwierdzenia autorzy pracy zakwalifikowali do badania 12 chorych na ALSG, będących jednocześnie nosicielami heterozygotycznej mutacji genu FGF10. Grupę kontrolną stanowiło 3 osoby wybrane spośród rodzeństwa, u których powyższych zaburzeń nie stwierdzono.

  W obu grupach autorzy wykonali badania spirometryczne. W grupie pacjentów z mutacją genu FGF10 zaobserwowano istotnie niższe wartości parametrów wentylacyjnych w porównaniu z grupą kontrolną. Otóż u nosicieli mutacji średnia wartość pierwoszosekundowej nasilonej objętości wydechowej (FEV1) wynosiła 65%, przy normie powyżej 80%.

  Natomiast w teście odwracalności obturacji oskrzeli z użyciem terbutaliny, który ukazuje potencjał skurczonych dróg oddechowych do rozszerzenia, odnotowano wzrost FEV1 jedynie o 3,7%.

  Zdaniem autorów parametry wentylacyjne u heterozygotycznych nosicieli mutacji genu FGF10 odpowiadały parametrom obserwowanym u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Niewielka odpowiedź rozkurczowa na terbutalinę wskazywała na obecność choroby obturacyjnej oskrzeli z nieodwracalną obturacją.

  Wyniki badania świadczą o tym, że sam FGF10, niezbędny do efektywnej komunikacji między komórkami mezenchymy i nabłonka dróg oddechowych, jest bardzo ważnym determinantem parametrów wentylacyjnych dróg oddechowych. Dodatkowo jego istotę ukazują prace przeprowadzone na zwierzętach - w embrionach myszy nie posiadających genu FGF10 nie dochodziło do wytworzenia pączków dla płuc. Co więcej, sztucznie wytworzony nadmiar FGF10 (nadekspresja) u myszy zmniejszał włóknienie płuc.

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc, w przebiegu której dochodzi do poważnej, nieodwracalnej przebudowy dróg oddechowych i towarzyszących jej zmian w nabłonku oddechowym, stanowi dziś jedną z głównych przyczyn śmierci w krajach rozwiniętych.

  Maciej Chałubiński/Rynek Zdrowia
  • 11-11-2011 16:14

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".