Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
  • 25-04-2018

  Nowa lista leków refundowanych na 1 maja 2018 r.

  Pomimo przedłużających się prac nad ustalaniem ujednoliconych zapisów istniejącego programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34), udało się wypracować kompleksowe podejście do leczenia nowotworów złośliwych płuca. Pacjenci cierpiący na to schorzenie otrzymają dostęp do innowacyjnych opcji terapeutycznych z kategorii immunoterapii obejmujących molekuły niwolumab oraz pembrolizumab. Nowe substancje czynne - niwolumab oraz cabozantynib - zostały również dodane do programu leczenia raka nerki.
  Od 1 maja 2018 r. pacjenci, którzy ukończyli 75. rok życia, zyskają dostęp do wielu leków w ramach „Listy S”, w tym heparyn drobnocząsteczkowych oraz wielu terapii stosowanych w leczeniu astmy oraz POChP.
  W porównaniu do XXXVIII obwieszczenia, obowiązującego od 1 marca 2018 r., XXXIX obwieszczenie refundacyjne zawiera następujące zmiany.

  I. Statystyki XXXIX obwieszczenia

  Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 70 produktów leczniczych (unikalne kody EAN), w tym:
  49 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej.
  1 wyrób medyczny (unikalny kod EAN) w ramach listy aptecznej.
  16 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach programów lekowych.
  4 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach chemioterapii.
  Dla 117 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 5521,59 zł do 0,02 zł).
  Dla 1 produktu (unikalny kod EAN) wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu (o 13,95 zł).
  Dla 542 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 98,19 zł do 0,01 zł).
  Dla 481 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 113,40 zł do 0,03 zł).
  Dla 1035 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (172,94 zł do 0,01 zł).
  Dla 79 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto. (od 14,64 zł do 0,02 zł).

  W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdą się 53 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) obecne w poprzednim obwieszczeniu.

  II. Zmiany na liście aptecznej

  Candezek Combi (Candesartanum cilexetili + Amlodipinum) - osiem prezentacji tego leku zostało objętych refundacją we wskazaniu: leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego, stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach.

  III. Zmiany w programach lekowych

  Cabometyx (Cabozantinibum) oraz Opdivo (niwolumab) zostały objęte refundacją w ramach istniejącego już programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)”, jako kolejne opcje terapeutyczne.
  Signifor (Pasireotidum) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie akromegalii pasyreotydem (ICD-10 E 22.0)”.
  Keytruda (pembrolizumab) została objęta refundacją w terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w ramach leczenia pierwszej linii w programie lekowym „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)”.
  Opdivo (niwolumab) został objęty refundacją w terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym w leczeniu drugiej linii w programie lekowym „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)”.
  Opdivo (niwolumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10 C 81)”.
  Entyvio (wedolizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”.
  Dacepton (apomorphini hydrochloridum hemihydricum) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20)”.

  IV. Chemioterapia niestandardowa

  Zapewniona została kontynuacja terapii wszystkich pacjentów leczonych dotychczas w ramach chemioterapii niestandardowej, której finansowanie zakończyło się z dniem 31 marca br. Dalsze leczenie pacjentów zostało zagwarantowane głównie poprzez wprowadzenie zmian w opisach wybranych programów lekowych.

  V. Zmiany na liście „75+”

  W wykazie bezpłatnych leków dla seniorów znajdzie się więcej kolejnych bezpłatnych leków. Od 1 maja 2018 r. w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów 75+ znajdą się leki z następujących grup limitowych:

  103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego – gentamycyna
  12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna
  12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne
  120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego
  136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid
  192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina - choroby z autoagresji
  165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna
  150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon
  242.0, Leki działające na układ nerwowy – pregabalina
  197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu
  198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe
  199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach
  199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach
  199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach
  200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole
  201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu
  201.3, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o długim działaniu
  203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu
  208.0, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu
  22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych
  83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego
  85.0, Hormony trzustki - glukagon

  Źródło: medexpress.pl

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".