Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska
  • 02-10-2015

  Platforma e-zdrowie uregulowana prawnie po poprawkach Senatu

  Doprecyzowanie, a częściowo również stworzenie ram prawnych, niezbędnych do wdrożenia rozwiązań w zakresie systemu informacji w ochronie zdrowia - to cel ustawy, którą poparli w czwartek (1 października) senatorowie.
  Senatorowie wprowadzili poprawki dot. m.in. usystematyzowania pojęcia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zapewnienia spójności z innymi ustawami. Za regulacją opowiedziało się 46 senatorów, 17 było przeciw, dziewięć osób wstrzymało się od głosu.
  Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw związana jest z wdrażaniem systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, czyli tzw. platformy e-zdrowie.
  E-zdrowie ma umożliwić pacjentom dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym m.in. e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
  Dzięki IKP każdy pacjent ma otrzymać dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych od momentu założenia konta. Na koncie będzie można zobaczyć informacje o wystawionych e-Receptach, e-Skierowaniach, e-Zleceniach oraz odbytych przez pacjenta wizytach i zabiegach. Za pomocą internetowego konta pacjenta będzie można również złożyć deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
  Dostęp do wyników badań i innych dokumentów będzie miał również lekarz. Pacjent będzie decydował, jakie i któremu lekarzowi udostępni.
  E-recepta ma być dokumentem powszechnie obowiązującym. W niektórych sytuacjach wskazanych w ustawie będzie można stosować recepty papierowe, np. w przypadku braku dostępu do platformy P1.
  Do realizacji recepty w postaci elektronicznej wystarczy podanie w aptece kodu dostępu (zostanie przekazany SMS-em na telefon komórkowy lub na adres e-mail) oraz numeru PESEL (lub numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). Pacjent będzie mógł uzyskać wydruk informacyjny o wystawieniu recepty w postaci elektronicznej i lekach na niej przepisanych. W ten sposób ma zostać rozwiązany problem nieczytelnych recept.
  Dzięki wprowadzeniu e-zleceń na wyroby medyczne (np. na pieluchy dla osoby dorosłej) nie będzie już potrzeby wizyty pacjenta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia uprawnień. E-zlecenie zostanie wysłane przez lekarza elektronicznie do NFZ, który dokona jego weryfikacji, a następnie prześle pacjentowi informację, np. SMS-em, o możliwości zrealizowania zlecenia.
  System przewiduje również wprowadzenie e-skierowań, które mają uniemożliwić pacjentom zapisywanie się do danego specjalisty w kilku różnych poradniach, a tym samym - zmniejszyć kolejki. Pacjent nie będzie musiał dostarczać do przychodni oryginału papierowego skierowania; na wizytę będzie mógł się umówić telefonicznie przez podanie kodu dostępu oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  W myśl ustawy dojdzie do zmian w zakresie rejestrów medycznych. To wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 grudnia 2014 r., który orzekł że na poziomie ustawy należy określić zakres przedmiotowy rejestrów oraz katalog przetworzonych w nich danych.
  Ważną kwestią regulowaną w ustawie jest problematyka telemedycyny - stworzone zostały ogólne ramy, które umożliwią jej rozwój. Ustawa zawiera przepisy, zgodnie z którymi lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarki i położne będą mogły wykonywać określone czynności za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
  Ustawa była projektem rządowym; prace na nią na etapie konsultacji międzyresortowych i społecznych trwały wiele miesięcy; Do Sejmu trafiła w lipcu br. Ustawa zmieniała swój kształt. Usunięto z niej m.in. zapisy, które przewidywały wprowadzenie elektronicznych dokumentów: Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ), Karty Specjalisty Medycznego (KSM) i Karty Specjalisty Administracyjnego (KSA).

  Rynek Zdrowia.

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".