Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
  • 04-07-2012

  Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia- Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu

  Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Umowa na realizację niniejszej inwestycji została podpisana 04 lipca 2012r.
  Podpisanie umowy pozwoliło Szpitalowi rozpocząć realizację procedury przetargowej zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
  Po wyłonieniu wykonawcy, które planowane jest na sierpień 2012 r. przystąpi się do wykonywania szerokiego zakresu prac, których zakończenie przewidziano do 15 listopada 2013 r.

  Całkowita wartość projektu wynosi 9 900 000,00 PLN.
  Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 9 900 000,00 PLN w tym:
  1) dofinansowanie w kwocie 9 801 000,00 PLN i stanowiącej 99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:
  a) środki z funduszu 7 056 720,00 PLN, co stanowi 72% kwoty dofinansowania,
  b) środki z budżetu państwa 2 744 280,00 PLN, co stanowi 28% kwoty dofinansowania;
  2) wkład własny Szpitala w wysokości 99 000,00 PLN

  Zakres kontraktu będzie obejmował prace budowlane, wyposażenie Pracowni bronchofiberoskopii oraz zakup platformy i dźwig osobowo – towarowy wraz z montażem, wyposażenie w urządzenia próżni i sprężonego powietrza. Prace będą obejmowały cały Pawilon Chorych nr 1 z wyłączeniem laboratorium analitycznego i pracowni diagnostyki obrazowej.. Projekt będzie obejmował wymianę konstrukcji pokrycia całego dachu, prace budowlane w obrębie piętra II i I oraz parteru, a także w obrębie piwnicy, gdzie m.in. zostanie wykonana modernizacja wyposażenia kotłowni w powiązaniu z instalacją c.o. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w ramach Projektu nastąpi m.in. wykonanie nowej wewnętrznej instalacji gazów medycznych z urządzeniami próżni, sprężonego powietrza, tlenu, wykonanie nowej wewnętrznej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz wykonanie nowej wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej. Zmodernizowany w wyniku realizacji inwestycji obiekt będzie ponadto spełniał wymogi przepisów prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konserwatora zabytków.
  Potrzeba realizacji Projektu wynika z konieczności dostosowania Pawilonu Chorych nr 1 do obowiązujących wymagań prawnych i sanitarno-epidemiologicznych, jakościowych i osiągnięcia oszczędności kosztowej w zakresie energii cieplnej.

  Określono 4 cele zidentyfikowane w ramach Projektu:
  Cel dostosowawczy tj. dostosowanie pomieszczeń do rozporządzenia MZ w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod wzgl. fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.
  Cel sanitarno-epidemiologiczny tj. zapewnienie, że Pawilon Chorych nr 1 będzie w pełni zgodny z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi.
  Cel jakościowy tj. poprawa standardu usług medycznych.
  Cel ekonomiczny tj. poprawa efektywności działalności Szpitala poprzez osiągnięcie oszczędności kosztowej.

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".