Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
  • 17-09-2010

  Realizacja zadań dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii wynikających z „Wojewódzkiego planu działań na wypadek wystąpienia epidemii”.

  W dniu 17 września 2010, w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii – szpital w Ludwikowie, Dyrektor Centrum z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - jako współorganizatorem oraz we współdziałaniu z Burmistrzem Mosiny, jednostkami Policji, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego przeprowadził, nowatorskie w zakresie tematu, ćwiczenie doskonalące nt: Realizacja zadań dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii wynikających z „Wojewódzkiego planu działań na wypadek wystąpienia epidemii”. Celem ćwiczenia było przygotowanie WCPiT do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz zgrywanie wydzielonych do działania sił i środków.

  Ćwiczenie obserwowali także przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych oraz innych, podległych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego szpitali, przewidzianych do działań w wypadku wystąpienia tego typu zagrożeń.

  Ćwiczenie rozpoczęło się powiadomieniem Dyrektora Centrum o stwierdzeniu wypadków zakażeń podróżnych wracających z zagranicznej wycieczki wirusem SARS, przekazaniu ich na Oddział Zakaźny w ZOZ przy ul. Szwajcarskiej i postawieniu zadania przez Wojewodę Województwa Wielkopolskiego by w szpitalu w Ludwikowie zorganizować 10 – dniową kwarantannę dla pozostałych podróżnych i załogi autokaru, z czasem osiągnięcia gotowości do ich przyjęcia – do godz. 11.30.

  Po ocenie sytuacji, do organizacji kwarantanny Dyrektor Centrum postanowił przygotować Pawilon II, przemieszczając wymagających dalszej hospitalizacji pacjentów znajdujących się tam oddziałów do szpitala WCPiT w Poznaniu, pozostałych – do Pawilonu I i Mosińskiego Ośrodka Kultury, by następnie wypisać ich do miejsc stałego pobytu

  W sytuacji konieczności dekontaminacji podróżnych i niemożności wykonania tego we własnym zakresie struktur Centrum Dyrektor zwrócił się do Wojewody o wyznaczenie jednostki Straży Pożarnej do realizacji tego zadania oraz o pomoc w zabezpieczeniu sprzętu dla wygrodzenia i izolacji tego pawilonu. Do realizacji zadania w zakresie tymczasowej ochrony Pawilonu II, transportu i wydzielenia pomieszczeń dla części ewakuowanych pacjentów uzyskałno pomoc Burmistrza Mosiny.

  Personel Oddziałów, po zwolnieniu łóżek przygotował wydzielone rejony organizując sale dla poddanych kwarantannie „Podróżnych” i wydzielonego „Personelu” mającego monitorować ich pobyt oraz inne pomieszczenia zabezpieczające długotrwały pobyt wszystkich w warunkach izolacji.

  W sytuacji nie uzyskania pomocy ze strony Straży Pożarnej w zakresie przeprowadzenia dekontaminacji, zorganizowano, na bazie węzła sanitarnego na I piętrze Pawilonu II „Punkt”, w którym poddano kąpieli i przebraniu „Podróżnych” po ich przybyciu. Zorganizowano też żywienie, mając na uwadze wymogi izolacji w zakresie sposobu podawania posiłków.

  W tym momencie stwierdzono objawy w/w choroby u kolejnej osoby, którą po wezwaniu Pogotowia Ratunkowego przetransportowano na Oddział Zakaźny w specjalnych, izolacyjnych noszach typu „BIOVAC”.

  Na tym ćwiczenie zakończono. Rozpracowywanie nowych zagadnień, wykazało dobre przygotowanie personelu Centrum oraz podejmowanie inicjatywy w trakcie rozwiązywania nagle powstałych problemów w warunkach improwizacji. Wykazało także, że rozwiązywanie problemów w sytuacji tego typu zagrożeń nie może być scedowane głównie na szpital i jego ograniczone- przy realizacji dodatkowych zadań- możliwości.

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".