Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
  • 10-10-2018

  XIX Światowa Konferencja Raka Płuca.

  W dniach 23-26 września 2018 roku odbyła się w Toronto 19-ta Światowa Konferencja Raka Płuca. Zgromadziła ona ponad 7000 uczestników pochodzących z ponad 100 krajów świata. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii reprezentowane było przez Dyrektora Centrum - prof. nadzw. dr hab. med. Aleksandra Barinow - Wojewódzkiego oraz  dra n. med. Macieja Bryla – kierownika oddziału onkologii klinicznej.
  Kongres w Toronto był trzecią konferencją w cyklu rocznym, po ubiegłorocznym spotkaniu w Yokohamie w Japonii i kongresie w Wiedniu w Austrii w grudniu 2016 roku. Tegoroczne motto: "PODEJMIJ DZIAŁANIA przeciwko rakowi płuca" zachęcało do dalszej wytężonej pracy na polu zarówno leczenia jak i prewencji raka płuca. Lekarze, naukowcy, pielęgniarki, i inni pracownicy służby zdrowia, ponadto reprezentanci organizacji pacjentów i wolontariusze spotkali się w celu zarówno przedstawienia najnowszych osiągnięć medycznych a także wymiany informacji i doświadczeń  na temat postępów zarówno w zapobieganiu jak i w opiece nad chorymi na raka płuca oraz innych nowotworów klatki piersiowej.
  Na kongresie w ramach plenarnej sesji „najlepszych prac” zaprezentowano dalsze wyniki badania Pacific, którego pierwsze rezultaty zaprezentowano na kongresach ESMO i WCLC rok wcześniej. Istota doniesienia leży w potwierdzeniu wskazań do immunoterapii u chorych z rakiem w III stadium zaawansowania. Pacjentów w ramach leczenia standardowego poddawano skojarzonemu leczeniu składającemu się z minimum 2 cykli chemioterapii połączonych jednoczasowo z radykalną radioterapią. W ramach części eksperymentalnej chorych przydzielano losowo do leczenia nowym lekiem – przeciwciałem anty PD-L1- durvalumabem lub placebo. Zaprezentowano znamienne statystyczne wyniki w zakresie przeżycia całkowitego. Podano zakualizowaną analizę przeżycia wolnego od progresji choroby, który był trzykrotnie dłuższy w grupie poddanej leczeniu i przekroczył 17 miesięcy. 
  Kolejną praca, której wyniki wygłoszono w ramach sesji plenarnej dotyczyła badania
  ALTA-1 porównującego dwa leki stosowane u pacjentów ze stwierdzoną w guzie rearanżacją genu ALK. Nowy lek brygatynib w porównaniu z standardowym kryzotynibem znacząco wydłużył przeżycie bez progresji choroby, szczególnie u chorych z przerzutami do mózgowia. Wykazano jednak u niewielkiej liczby pacjentów występowanie powikłania w postaci śródmiąższowego zapalenia płuc w bardzo wczesnym etapie leczenia.

  Kolejnym istotnym doniesieniem była praca przedstawiona przez dr S. Liu z Waszyngtonu wykazująca pozytywny wpływ dołączenia atezolizumabu do standardowej chemioterapii pierwszej linii w raku drobnokomórkowym. Uzyskano wydłużenie mediany przeżycia całkowitego o 2 miesiące co należy odnotować jako istotny postęp  w tej bardzo agresywnej chorobie. Po zakończeniu sesji wszystkie trzy wymienione dotąd prace ukazały się w formie elektronicznej na stronach New England Journal of Medicine, periodyka o najwyższym wskaźniku istotności spośród gazet medycznych.
  Równie istotne i długo oczekiwane wystąpienie dotyczyło analizy skuteczności niskodawkowej tomografii komputerowej we wczesnym wykrywaniu raka płuca. Profesor Harry de Konig z Rotterdamu przedstawił wyniki długoletniego programu „Nelson”. Badanie rozpoczęto ponad 10 lat temu wysyłając do ponad 600 tys. osób w wieku 50-74 lat odpowiednie ankiety. Uzyskano zwrot 150 tys. ankiet, z których wstępnie zakwalifikowano do badania 30 959 osób. Po ocenie kryteriów kwalifikacyjnych ostatecznie wyłoniono grupę 15792 osób, które losowo przydzielono do oceny w tomografii (7900) lub standardowej opieki medycznej (7892). W ramach procedury badawczej wykonywano TK w ocenie wstępnej następnie po roku, kolejno po 3 latach i po 5,5 latach od randomizacji. Uzyskano 26 % redukcję ryzyka śmierci z powodu raka płuca, co jest wynikiem lepszym niż poprzednie amerykańskie badanie NLST. Ponadto częściej rozpoznawano raka we wczesnym stadium przede wszystkim w stopniu zaawansowania Ia, który jest uważany za wyleczalny poprzez leczenie operacyjne. Około 50 % wykrytych raków płuca było na tym etapie choroby, gdzie w grupie kontrolnej i w rejestrach ogólnych odsetek ten nie przekracza 10%. Wobec powyższych danych wprowadzenie badań przesiewowych stało się jednym z priorytetów ochrony zdrowia w zakresie raka płuca.
  Podsumowując Światowy Kongres Raka Płuca po raz kolejny kompleksowo zebrał aktualny stan wiedzy i doświadczeń na polu zapobiegania, diagnostyki i leczenia tej poważnej choroby. Owocne obrady dały możliwość zaprezentowania najnowszych wyników badań jak i zebranych doświadczeń. Zgodnie z ustaloną reguła kolejny kongres odbędzie się na kontynencie europejskim w stolicy Katalonii Barcelonie.

   

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".