Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska
  • 16-12-2009

  Zakończenie inwestycji w roku 2009

  Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi pan Marek Woźniak- Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pani Krystyna Poślednia – członek zarządu województwa wielkopolskiego, ksiądz biskup Grzegorz Balcerek, władze uczelni, dyrektorzy szpitali i urzędów oraz pracownicy Centrum.

  Zadanie realizowane pod nazwą „Modernizacja Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii” było możliwe dzięki zawarciu umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.

  Z budżetu Województwa Wielkopolskiego przekazano w tym roku na ten cel ponad 9 mln złotych. Wszystkie zmodernizowane oddziały i pracownie wyposażono w nowoczesny sprzęt i aparaturę ze środków pozyskanych z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 i środków własnych WCPiT, na realizację projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu”. W ramach projektu zakupiony został m.in. sprzęt ratujący życie, wyposażenie bloku endoskopowego, nowe wyposażenie dla laboratorium diagnostycznego i sterylizatorni.

  Przeprowadzone prace modernizacyjne były również niezbędne ze względu na konieczność dostosowania WCPiT do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej.

  Modernizacja WCPiT przebiegała wieloetapowo. Pierwszy etap tej inwestycji trwał dwa miesiące - zakończyliśmy go w czerwcu tego roku, oddając do użytku po gruntownej modernizacji oddział pulmonologiczno – internistyczny. Oddział po remoncie liczy 9 sal, z których większość posiada węzły sanitarne. W ramach modernizacji oddziału wyremontowane zostały także gabinet zabiegowy, gabinet lekarski i pielęgniarski. Kolejnym etapem była modernizacja izby przyjęć. Miejsce pierwszego spotkania pacjenta z Centrum jest bardziej komfortowe i przyjazne. Zastosowano innowacyjne rozwiązania m.in. umożliwiające wjazd karetek do budynku i transportowanie pacjenta w komfortowych warunkach. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne - powstał specjalny podjazd dla osób niepełnosprawnych. Prace remontowe prowadzone były także w oddziale torakochirurgii. Obecnie mieści się on na dwóch kondygnacjach. Oddział wyposażony został w najnowszej generacji aparaturę i sprzęt medyczny. Obsługiwany przez wysokiej klasy specjalistów umożliwia on leczenie pacjentów na najwyższym poziomie. Zwiększyła się liczba łóżek, co w znaczący sposób wpływa na skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie do szpitala. Nową lokalizację przewidziano dla bloku endoskopowego, stanowiącego niezmiernie ważne ogniwo łańcucha diagnostycznego. Dzięki jego modernizacji możliwe będzie wykonywanie większej liczby badań w warunkach ambulatoryjnych, co jest bardziej komfortowe dla pacjenta. Blok wyposażony został w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, który służyć będzie pacjentom oraz do wykonywanie pionierskich badań i szkolenia kadr medycznych. Kolejnym miejscem poddanym rewitalizacji, a niezmiernie istotnym dla diagnostyki - zwłaszcza gruźlicy - jest zakład diagnostyki mikrobiologicznej. Zmodernizowane laboratorium bakteriologiczne wyposażono w nową aparaturę, która pozwoli na diagnostykę również w kontekście prowadzonego przez WCPiT Programu Wczesnego Wykrywania Gruźlicy. Środki finansowe przekazane z budżetu Województwa Wielkopolskiego umożliwiły również przeprowadzenie gruntownego remontu apteki szpitalnej. W konsekwencji prac remontowych odnowiony został oddział pulmonologiczny WCPiT zapewniający pacjentom kompleksowe świadczenia zdrowotne w chorobach układu oddechowego. Komfortowo wyposażone sale chorych, jak również odpowiednie zaplecze i pomieszczenia dla personelu zapewniają pacjentom szybsze dochodzenie do zdrowia w zdecydowanie bardziej przyjaznych warunkach. Dzięki pracom remontowym nową jakość zyskało zaplecze dydaktyczne Szpitala. Zaadaptowano pomieszczenia po sali gimnastycznej, gdzie powstały sale: konferencyjna i rehabilitacyjna. Nowa sala wykładowa jest wyposażona w system audiowizualny, który skonfigurowany będzie z systemem kamer umieszczonych w sali bronchoskopowej oraz sali operacyjnej. Pozwoli to na bezpośrednie przesyłanie obrazu wprost do sali wykładowej i oglądanie go w celach szkoleniowych przez personel i studentów. Ważnym elementem prac modernizacyjnych był remont pomieszczeń i zaplecza socjalnego dla pracowników szpitala. Powstała centralna szatnia dla personelu medycznego, dzięki której poprawią się warunki socjalno-bytowe pracowników WCPiT, a także wzrośnie poziom bezpieczeństwa sanitarnego. Zmodernizowano także instalację gazów medycznych, co w znaczący sposób wpłynęło na usprawnienie pracy działu technicznego, jak również pozwoliło na obniżenie kosztów. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i poprawy komfortu przebywania w Centrum zainstalowano systemy telewizji przemysłowej, monitoringu wewnętrznego i instalacji przyzywowej, umożliwiający lokalizację pacjenta na terenie WCPiT. Teren Centrum jest monitorowany za pomocą kamer. System oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego Centrum ułatwia pacjentom poruszanie się w obrębie szpitala. W perspektywie 2010 - 2011 w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa Wielkopolskiego zaplanowano remont Oddziału Pulmonologicznego III oraz Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

  Uroczystość zakończenia inwestycji prowadzonych w roku 2009 zbiegła się z uzyskaniem przez WCPiT pierwszego miejsca w konkursie „Perły Medycyny” w kategorii szpitali monospecjalistycznych.

  Podczas uroczystości na ręce Dyrektora Centrum dr hab. prof. nadzw. Aleksandra Barinow- Wojewódzkiego przekazany został dyplom oraz statuetka potwierdzające uzyskanie tego wyróżnienia.

  Spotkanie w Centrum stało się okazją do podsumowania dotychczasowej działalności. jak również do przekazania zaproszonym gościom oraz pracownikom planów rozwoju placówki w najbliższych dwudziestu latach.

  Wierzyć należy, że przy poparciu podejmowanych działań przez organ założycielski Centrum i przy zaangażowaniu załogi ambitne plany rozwoju uda się zrealizować zwłaszcza dla dobra pacjentów z całej Wielkopolski.

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".