Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska

Działania proekologiczne Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów

I. Likwidacja urządzeń zawierających rtęć

– „Szpital wolny od rtęci”

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, mając na uwadze dyrektywę UE z 2007r. oraz dużą toksyczność rtęci dla ludzi, ekosystemu i środowiska wyeliminował z użycia wyroby medyczne zawierające rtęć. Lekarskie termometry rtęciowe zostały zastąpione termometrami elektronicznymi, w laboratoriach zastosowanie znalazły termometry alkoholowe oraz toluenowe. Ciśnieniomierze rtęciowe zostały wymienione na aparaty bezrtęciowe ( elektroniczne, mechaniczne z manometrami zegarowymi). Higrometry i barometry znajdujące się na terenie Centrum nie zawierają rtęci.

II. Usunięcie elementów zawierających azbest

– „Szpital wolny od azbestu”

Azbest, włóknisty minerał, znany od stuleci, ze względu na unikalne właściwości chemiczne i fizyczne ( elastyczność, wytrzymałość mechaniczna, właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne, odporność na wysokie temperatury oraz działanie chemikaliów) znajdował zastosowanie w wielu dziedzinach np. budownictwie, przemyśle chemicznym.

Pomimo zalet, azbest został zakwalifikowany do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Na terenie Polski od roku 1997 obowiązuje zakaz stosowania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, a od roku 2002 jest realizowany „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski”, przyjęty przez Radę Ministrów.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii usunęło wszystkie elementy i wyroby zawierające azbest z terenu szpitala.

III. Prawidłowa segregacja i ograniczanie

ilości wytwarzanych odpadów

Postępowanie z odpadami powstającymi w trakcie działalności Centrum określa procedura „Ewidencja i monitorowanie odpadów” oraz „Instrukcja postępowania z odpadami”. Podczas segregacji odzyskiwany jest plastyk i makulatura, które są przekazywane do recyklingu. Postępowanie z odpadami medycznymi odbywa się zgodnie z przepisami.

IV. Stosowanie urządzeń energooszczędnych

Centrum sukcesywnie wymienia urządzenia elektryczne na urządzenia energooszczędne np. żarówki i alternatywne np. zamontowano baterie słoneczne.

V. Zmiana technologii wykonywania zdjęć RTG

Wywoływanie zdjęć przy pomocy odczynników chemicznych zastąpiono techniką cyfrową. Ogranicza się w ten sposób ilość odpadów chemicznych w postaci wywoływaczy i utrwalaczy oraz klisz rtg.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".