Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/381-38/2019 Dostawa wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych. 2019-12-11 Oferty należy składać do dnia 19.12.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/51- 7 /19 KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Izby Przyjęć oraz kierowanie Izbą Przyjęć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2019-12-04 Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2019r. o godz. 9:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 12.12.2019r. o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy i cenowy można uzyskać codziennie od dnia 04.12.2019r. do dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Dział Administracji i Zamówień Publicznych pokój nr P05 w godz. 800 -1400 oraz na stronie internetowej www.wcpit.pl – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Sewastynowicz – nr tel. (061) 66 54 255.
WCPiT/EA/381-37/2019 Dostawa leków 2019-11-25 Oferty należy składać do dnia 03.12.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/51- 6 /19 KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii; onkologii w ramach poradni specjalistycznych w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2019-11-20 ermin składania ofert upływa w dniu 28.11.2019r. o godz. 9:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 28.11.2019r. o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy i cenowy można uzyskać codziennie od dnia 20.11.2019r. do dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Dział Administracji i Zamówień Publicznych pokój nr P05 w godz. 800 -1400 oraz na stronie internetowej www.wcpit.pl – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Sewastynowicz – nr tel. (061) 66 54 255.
WCPIT/EA/380/A-21 /2019 NAJEM POMIESZCZEŃ BUFETU W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ ORAZ STOISKA Z PRASĄ WRAZ Z DROBNYMI ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI W WIELKOPOLSKIM CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII 2019-11-14 Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu do dnia 22.11.2019 r. oznakowanej następująco: „Przetarg na NAJEM POMIESZCZEŃ BUFETU W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ ORAZ STOISKA Z PRASĄ WRAZ Z DROBNYMI ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI W WIELKOPOLSKIM CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII. Nie otwierać przed 22.11.2019 r. godz. 13:00”. Koperta winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
WCPiT/EA/381-36/2019 Dostawa leku Alectinib 2019-11-06 Oferty należy składać do dnia 15.11.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/381-33/2019 Wykonanie systemu zarządzania ruchem na terenie szpitala w Poznaniu 2019-11-04 Oferty należy składać do dnia 20.11.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA: 12.11.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 21.11.2019 19.11.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 26.11.2019 22.11.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 27.11.2019
WCPiT/EA/381-35/2019 Dostawa bonów towarowych w formie papierowej przeznaczonych dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2019-10-23 Oferty należy składać do dnia 31.10.2019 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381-30/2019 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i formaliny 2019-10-21 Oferty należy składać do dnia 30.10.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA z dnia 28.10.2019 - przedłużono termin składania ofert do 04.11.2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-34/2019 Usługa ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 2019-10-21 Oferty należy składać do dnia 30.10.2019 r. do godz. 13.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA z dnia 28.10.2019 - przedłużono termin składania ofert do 07.11.2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA z dnia 05.11.2019 - przedłużono termin składania ofert do 13.11.2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".