Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/381-31/2019 DZIERŻAWA SYSTEMU DO WYKONYWANIA BARWIEŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PRZECIWCIAŁ I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA ZAKŁADU PATOLOGII KLINICZNEJ I GENETYKI MEDYCZNEJ WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W POZNANIU 2019-10-18 Oferty należy składać do dnia 29.10.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/380/A-20/2019 Dostawa stentów 2019-10-15 Oferty należy składać do dnia 24.10.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/ 51-04/19 Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej: Oddziału Chorób Płuc I, Oddziału Chorób Płuc II z Pododdziałem Bronchologii Diagnostycznej, Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej, Oddziału Rehabilitacji II, Oddziału Opieki Paliatywnej 2019-10-15 Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, pod adresem: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
WCPiT/EA/381-32/2019 Dostawa wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych. 2019-10-14 Oferty należy składać do dnia 24.10.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/381-29/2019 Dostawa materiałów opatrunkowych 2019-10-11 Oferty należy składać do dnia 23.10.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/51- 5 /19 KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywanie i ocena badań histopatologicznych i cytologicznych; pulmonologii; onkologii; konsultacji specjalistycznych z zakresu: psychiatrii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2019-09-23 Termin składania ofert upływa w dniu 02.10.2019r. o godz. 9:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 02.10.2019r. o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy i cenowy można uzyskać codziennie od dnia 23.09.2019r. do dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Dział Administracji i Zamówień Publicznych pokój nr P05 w godz. 800 -1400 oraz na stronie internetowej www.wcpit.pl – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Sewastynowicz – nr tel. (061) 66 54 255.
WCPIT/EA/381-27/2019 Usługa ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 2019-09-19 Oferty należy składać do dnia 27.09.2019 r. do godz. 13.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 26.09.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 14.10.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 10.10.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 16.10.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 15.10.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 18.10.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/380/A-18/2019 Dostawa sprzętu i materiałów do Pracowni Histopatologii. 2019-09-17 Oferty należy składać do dnia 25.09.2019 r. do godz. 12.00.Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/380/A-12/2019 Dostawa monitora rzutu serca wraz ze stojakiem jezdnym 2019-09-10 Oferty należy składać do dnia 18.09.2019r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/381-26/2019 Modernizacja dachów szpitala w Poznaniu 2019-09-05 Oferty należy składać do dnia 20.09.2019r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".