Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/51-5 /17 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych dla pacjentów Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-11-08 Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2017r. o godz. 9:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) w zakresie określonym w art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przedłużeniu ulegają terminy składania, otwarcia i rozstrzygnięcia ofert, tj.: Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2017 r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 22.11.2017. o godz. 9:30 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.11.2017r. Przedłużeniu ulegają terminy składania, otwarcia i rozstrzygnięcia ofert, tj.: Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2017 r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 23.11.2017. o godz. 9:30 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.11.2017r. Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaje przesunięty do dnia 06.12.2017r.
WCPIT/EA/381- 37 /17 Dostawa bonów towarowych w formie papierowej przeznaczonych dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-10-30 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 07.11.2017r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
WCPIT/EA/381-36/17 DOSTAWA LEKÓW OGÓLNYCH, ANTYBIOTYKÓW, IMMUNOSTYMULUJĄCYCH 2017-10-27 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 06.11.2017r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
PLAN NA 2017 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK 2017-10-20 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK
WCPIT/EA/51-04/17 Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej: Izby Przyjęć, Oddziału Torakochirurgii, Oddziału Pulmonologicznego, Oddziału Pulmonologiczno-Internistycznego oraz Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii WCPiT 2017-10-16 Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, pod adresem: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
WCPIT/EA/381-33/2017 Dostawa bronchoskopu z przenośnym źródłem światła oraz monitora pokazującego parametry życiowe widocznego dla zespołu operującego 2017-10-16 Oferty można składać do dnia 24.10.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANY: 23.10.2017 Przedłużenie terminu składania ofert z 24.10.2017 do 26.10.2017. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
WCPIT/EA/381-32/17 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i formaliny 2017-10-12 Oferty można składać do dnia 20.10.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 23.10.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-13/2017 Dostawa akcesoriów do maszyn czyszczących, papieru toaletowego oraz ręczników do rąk 2017-09-21 Oferty można składać do dnia 29.09.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji 27.09.2017 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DO 02.10.2017
WCPIT/EA/381-30/2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na cele transplantacyjne dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-09-19 Oferty można składać do dnia 27.09.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji 25.09.2017 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DO 28.09.2017 26.09.2017 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DO 29.09.2017
WCPIT/EA/381- 31 /17 Dostawa wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych 2017-09-14 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 22.09.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 26.09.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".