Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/380/A-07/17 Dostawa sprzętu jednorazowego, odczynników chemicznych, wyrobów diagnostycznych oraz noży chirurgicznych do diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej 2017-07-05 Oferty można składać osobiście w dni robocze w godz. 800 - 1400 do dnia 13.07.2017 roku, do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPIT/EA/381-18/2017 Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej i mikrobiologicznej 2017-06-30 Oferty można składać do dnia 12.07.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 13.07.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-23/17 DOSTAWA VIDEOTORAKOSKOPU HD, ZESTAWU DO ZABIEGÓW WIDEOCHIRURGICZNYCH, DIATERMII, URZĄDZENIA DO MONITOROWANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH, TORU WIZYJNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-06-29 Oferty można składać do dnia 07.07.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 11.07.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-16/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ – szpitale w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2017-06-23 Oferty można składać do dnia 03.07.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/381-20/2017 Dostawa testów diagnostycznych do wykrywania mutacji genu EGFR oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora PCR w czasie rzeczywistym oraz wszystkich urządzeń i sprzętu niezbędnego do izolacji DNA 2017-06-14 Oferty można składać do dnia 23.06.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/381-21/2017 Dostawę testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej oraz podłóż i testów do diagnostyki mikrobiologicznej. Dzierżawę analizatorów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej 2017-06-13 Oferty można składać do dnia 22.06.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/381-19/17 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STERYLNYCH I NIESTERYLNYCH 2017-06-12 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430 do dnia 19.07.2017r. do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 20.07.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-15/2017 Dostawa środków kontrastowych 2017-06-09 Oferty można składać do dnia 19.06.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/51-3/17 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii, onkologii i chirurgii klatki piersiowej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-06-01 Termin składania ofert upływa w dniu 09.06.2017r. o godz. 900. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 09.06.2017r. o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w budynku administracji. Konkurs w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity DZ.U. 2016.1638 t.j. ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016.1793 t.j. ze zm) w zakresie określonym w art. 26 ust. 4 o działalności leczniczej
WCPIT/EA/51-2/17 KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii i onkologii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-05-30 Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2017r. o godz. 900. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 07.06.2017r. o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w budynku administracji. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2015.1638 t.j. ze zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016.1793 t.j. ze zm) w zakresie określonym w art. 26 ust. 4 o działalności leczniczej Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają wymogi wykonywania świadczeń zawarte w szczegółowych materiałach informacyjnych opracowanych i opublikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w formie zarządzeń Prezesa NFZ.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".