Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/380/A-15/2019 Dostawa sprzętu i materiałów do Pracowni Histopatologii. 2019-08-02 Oferty należy składać do dnia 19.08.2019 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 20.08.2019 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-23/2019 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów WCPIT. 2019-08-02 Oferty należy składać do dnia 14.08.2019 r. do godz. 09.00. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Otwarcie ofert nastąpi 14.08.2019 r. o godz. 10:00. Identyfikator postępowania:3b2aefc8-9aad-4283-bc9a-8450667a30ba . Numer ogłoszenia TED: 2019/S 148-364758. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 19.08.2019 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-16 /2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, KSIĄG RAPORTÓW, ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH, ETYKIET TERMO TRANSFEROWYCH ORAZ NISZCZAREK 2019-08-01 Oferty należy składać do dnia 09.08.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381-22/2019 Dostawa podłóż, testów i odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej 2019-07-29 Oferty należy składać do dnia 07.08.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/381-17/2019 Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobnego i jednorazowego sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej i mikrobiologicznej 2019-07-16 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 29.07.2019r. do godz. 09.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.ZMIANA: z 25.07.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 31.07.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-21/2019 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów WCPIT. 2019-07-16 Oferty należy składać do dnia 26.07.2019 r. do godz. 09.00. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Otwarcie ofert nastąpi 26.07.2019 r. o godz. 10:00. Identyfikator postępowania: ff1ff4a9-5f10-4570-95ce-88e81ba50203. Numer ogłoszenia TED: 2019/S 135-332557.
WCPIT/EA/381-20/2019 Dostawa energii elektrycznej dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ – szpitale w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2019-07-10 Oferty należy składać do dnia 18.07.2019 r. do godz. 9:00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.ZMIANA: z 15.07.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 19.07.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-19/2019 Dostawa testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej oraz podłóż, testów i odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej. Dzierżawa sprzętu na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej 2019-06-28 Oferty należy składać do dnia 08.07.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 02.07.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 09.07.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-15/2019 Dostawa energii elektrycznej dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ – szpitale w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2019-06-27 Oferty należy składać do dnia 05.07.2019 r. do godz. 9:00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/381- 16 /2019 Dostawa środków czyszczących i polerujących oraz produktów z tworzyw sztucznych 2019-06-19 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 01.07.2019r. do godz. 09.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".