Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/381-26/2018 DOSTAWA LEKÓW OGÓLNYCH I CYTOSTATYCZNYCH 2018-08-06 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430 do dnia 12.09.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 26.09.2018 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-21/2018 Dostawa spektrometru masowego do identyfikacji mikroorganizmów. 2018-08-02 Oferty należy składać do dnia 16.08.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: 13.08.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 21.08.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
WCPIT/EA/381-25/18 Dostawa leków cytostatycznych 2018-08-02 Oferty należy składać do dnia 10.08.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381- 23 /2018 Dostawa środków czyszczących i polerujących oraz produktów z tworzyw sztucznych 2018-07-20 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 30.07.2018r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPIT/EA/381- 22 /18 Dostawa leków ogólnych, cytostatycznych, płynów do wlewu dożylnego, surowic i szczepionek 2018-07-19 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 27.07.2018r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPiT/EA/381-19/2018 Modernizacja budynku mieszkalnego w szpitalu w Ludwikowie 2018-07-16 Oferty należy składać do dnia 01.08.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: 26.07.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 02.08.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-07 /2018 Dostawa materiałów biurowych, ksiąg raportów, etykiet samoprzylepnych, etykiet termo transferowych 2018-07-04 Oferty można składać osobiście w dni robocze w godz. 800 - 1400 do dnia 12.07.2018 roku, do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPIT/EA/381-18/2018 Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej i mikrobiologicznej 2018-07-03 Oferty należy składać do dnia 11.07.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/380/A-06/2018 Dostawa systemu do Real-time PCR 2018-07-02 Oferty należy składać do dnia 10.07.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381-17/2018 Dostawa mebli biurowych i medycznych wraz z montażem 2018-06-28 Oferty należy składać do dnia 06.07.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".