Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/381-19/2018 Modernizacja budynku mieszkalnego w szpitalu w Ludwikowie 2018-07-16 Oferty należy składać do dnia 01.08.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: 26.07.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 02.08.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-07 /2018 Dostawa materiałów biurowych, ksiąg raportów, etykiet samoprzylepnych, etykiet termo transferowych 2018-07-04 Oferty można składać osobiście w dni robocze w godz. 800 - 1400 do dnia 12.07.2018 roku, do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPIT/EA/381-18/2018 Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej i mikrobiologicznej 2018-07-03 Oferty należy składać do dnia 11.07.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/380/A-06/2018 Dostawa systemu do Real-time PCR 2018-07-02 Oferty należy składać do dnia 10.07.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381-17/2018 Dostawa mebli biurowych i medycznych wraz z montażem 2018-06-28 Oferty należy składać do dnia 06.07.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381-14/2018 II DOSTAWA sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego 2018-06-22 Oferty należy składać do dnia 31.07.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.ZMIANA: 16.07.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 01.08.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: 25.07.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 10.08.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-09/2018 Wykonanie systemu zarządzania ruchem na terenie szpitali w Chodzieży i Ludwikowie 2018-06-15 Oferty należy składać do dnia 02.07.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: 29.06.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 06.07.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: 04.07.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 10.07.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: 06.07.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 12.07.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: 10.07.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 17.07.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381- 16/18 Dostawa leków ogólnych, cytostatycznych i preparatów do żywienia doustnego 2018-06-14 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 22.06.2018r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPIT/EA/381- 15 /18 Dostawa leków ogólnych, cytostatycznych, płynów do wlewu dożylnego, surowic i szczepionek 2018-06-12 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 20.06.2018r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPiT/EA/51-4/18 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2018-06-12 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 20.06.2018r. do godz. 09:00.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".