Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Izby Przyjęć oraz kierowanie Izbą Przyjęć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

Numer zamówienia: WCPiT/EA/51- 7 /19

Tryb zamówienia: Konkurs

Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2019r. o godz. 9:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia.
Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 12.12.2019r. o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji.
Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy i cenowy można uzyskać codziennie od dnia 04.12.2019r. do dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Dział Administracji i Zamówień Publicznych pokój nr P05 w godz. 800 -1400 oraz na stronie internetowej www.wcpit.pl – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Sewastynowicz – nr tel. (061) 66 54 255.

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 ogloszenie_04.12.19 211 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
2 szczegolowe_warunki_IP_04.12_2019 47 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
3 zal_nr_2_oswiadczenie 27 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
4 zal_nr_3_klauzula zgody 15 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
5 16.12.2019 wynik 211 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK

← Powrót do listy zamówień