Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-01/18 Dostawa leków cytostatycznych 2018-01-15 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 23.01.2018r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPIT/EA/381-41/2017 Dostawa odczynników, krwinek i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań serologicznych (grup krwi, prób zgodności, przeciwciał odpornościowych) 2017-12-22 Oferty można składać do dnia 05.01.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/381-39/2017 Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” 2017-12-22 Oferty należy składać do dnia 08.01.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANY: z dnia 05.01.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert z 08.01.2018 do 11.01.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51- 7 /17 KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ dla WCPIT - Szpital w Chodzieży 2017-12-19 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 28.12.2017r. do godz. 09:00.
WCPIT/EA/381-40/17 Dostawa leków ogólnych, cytostatycznych, preparatów do żywienia. 2017-12-18 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 28.12.2017r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Przedłużono terminy składania i otwarcia ofert do 29.12.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51- 6 /17 KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii klatki piersiowej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-11-23 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 01.12.2017r. do godz. 09:00. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) w zakresie określonym w art. 26 ust. 4 o działalności leczniczej
WCPiT/EA/381-35/2017 Dzierżawa systemu do wykonywania barwień immunohistochemicznych wraz z dostawą przeciwciał i materiałów zużywalnych dla Pracowni Histopatologii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu 2017-11-17 Oferty można składać do dnia 27.11.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji 22.11.2017 - przedłużenie terminu składania ofert do 28.11.2017
WCPIT/EA/381-34/2017 Usługa ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 2017-11-09 Oferty można składać do dnia 17.11.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedłużając termin składania ofert do 22.11.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedłużając termin składania ofert do 23.11.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-38/2017 Dostawa modułu górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla symulatora endoskopowego – 1 kpl. 2017-11-08 Oferty można składać do dnia 16.11.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/51-5 /17 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych dla pacjentów Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-11-08 Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2017r. o godz. 9:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) w zakresie określonym w art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przedłużeniu ulegają terminy składania, otwarcia i rozstrzygnięcia ofert, tj.: Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2017 r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 22.11.2017. o godz. 9:30 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.11.2017r. Przedłużeniu ulegają terminy składania, otwarcia i rozstrzygnięcia ofert, tj.: Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2017 r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 23.11.2017. o godz. 9:30 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.11.2017r. Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaje przesunięty do dnia 06.12.2017r.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".