Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-41/2018 Dostawa testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Dzierżawa sprzętu na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej 2018-12-07 Oferty należy składać do dnia 18.12.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat. ZMIANA: z 11.12.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 19.12.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 17.12.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 20.12.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-10/2018 Dzierżawa 90 koncentratorów tlenu 2018-12-03 Oferty należy składać do dnia 11.12.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381-40/2018 DOSTAWA aparatu usg przewoźnego wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego 2018-11-20 Oferty należy składać do dnia 29.11.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/51-5/18 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii oraz radiologii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2018-11-19 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 27.11.2018r. do godz. 09:00.
WCPIT/EA/381- 39 /2018 Dostawa sprzętu medycznego: wirówki laboratoryjne, laboratoryjny sprzęt chłodniczy na potrzeby WCPIT 2018-11-14 Oferty należy składać do dnia 22.11.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 23.11.2018 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-37/2018 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i formaliny 2018-10-29 Oferty należy składać do dnia 09.11.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 07.11.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 12.11.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 08.11.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 13.11.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381- 38 /2018 Dostawa bonów towarowych w formie papierowej przeznaczonych dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2018-10-29 Oferty należy składać do dnia 08.11.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/381-35/2018 Dostawa sprzętu medycznego zabiegowego: lampy operacyjnej oraz zestawu narzędzi do wideotorakochirurgii 2018-10-17 Oferty należy składać do dnia 25.10.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 23.10.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 26.10.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381- 36 /18 Dostawa surowic i szczepionek 2018-10-15 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 23.10.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Przedłużono termin składania ofert do 24.10.2018 roku.
WCPIT/EA/381-34/2018 Dostawa materiałów opatrunkowych 2018-10-05 Oferty należy składać do dnia 15.10.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 12.10.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 17.10.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".