Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/51- 3 /18 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ dla WCPIT - Szpital w Ludwikowie 2018-04-26 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 04.05.2018r. do godz. 09:00.
WCPiT/EA/51-2/18 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii; pulmonologii, alergologii, torakochirurgii, onkologii w ramach poradni specjalistycznych; onkologii; konsultacji specjalistycznych w WCPiT 2018-04-25 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 08.05.2018r. do godz. 09:00.
WCPiT/EA/381-06/2018 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2018-04-11 Oferty należy składać do dnia 20.04.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA: 18.04.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 23.04.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
WCPIT/EA/381-05/2018 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania pt. „Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Szpitala w Ludwikowie w formule „ zaprojektuj i wybuduj” 2018-03-28 Postępowanie o zamówienie publiczne w ramach projektu „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną, Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia” Oferty należy składać do dnia 05.04.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: 03.04.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 06.04.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-02/2018 Dostawa systemu neuromonitoringu i kapnografu przezskórnego 2018-03-23 Oferty można składać do dnia 04.04.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381-07/18 Dostawa antybiotyków, leków ogólnych, cytostatycznych, leków immunostymulujących, surowic i szczepionek, preparatów do żywienia dojelitowego i doustnego, zestawów do podaży żywienia dojelitowego. 2018-03-19 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 27.03.2018r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPiT/EA/381- 04 /2018 DOSTAWA LEKÓW 2018-02-09 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430 do dnia 22.03.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. ZMIANY: 13.02.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 28.03.2018. ZMIANY: 06.03.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 29.03.2018. ZMIANY: 23.03.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 09.04.2018.
WCPiT/EA/ 51- 01/18 Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologiczno-Rehabilitacyjnego, Oddziału Leczenia Gruźlicy z Pododdziałem Gruźlicy Wielolekoopornej i Gruźlicy Pozapłucnej, Oddziału Onkologiczno-Pulmonologicznego Szpitala w Ludwikowie 2018-02-05 Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, pod adresem: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
WCPiT/EA/381- 03 /2018 DOSTAWA STAPLERÓW I ŁADUNKÓW DO STAPLERÓW 2018-01-31 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430 do dnia 13.03.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 R. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 R. 2018-01-29 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 R.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".