Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-27/2019 Usługa ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 2019-09-19 Oferty należy składać do dnia 27.09.2019 r. do godz. 13.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/380/A-18/2019 Dostawa sprzętu i materiałów do Pracowni Histopatologii. 2019-09-17 Oferty należy składać do dnia 25.09.2019 r. do godz. 12.00.Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/380/A-12/2019 Dostawa monitora rzutu serca wraz ze stojakiem jezdnym 2019-09-10 Oferty należy składać do dnia 18.09.2019r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/381-26/2019 Modernizacja dachów szpitala w Poznaniu 2019-09-05 Oferty należy składać do dnia 20.09.2019r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/380/A-17 /2019 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII STACJONARNEJ, KOMÓRKOWEJ ORAZ TRANSMISJI DANYCH WRAZ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU DLA SZPITALI W POZNANIU, LUDWIKOWIE I CHODZIEŻY 2019-09-04 Oferty można składać osobiście w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00 do dnia 12.09.2019 roku, do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E i J Zeylandów SPZOZ ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
WCPiT/EA/381-25/2019 Modernizacja dachów szpitala w Poznaniu 2019-08-14 Oferty należy składać do dnia 29.08.2019r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/381-24/2019 Dostawa stentów 2019-08-08 Oferty należy składać do dnia 21.08.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/380/A-15/2019 Dostawa sprzętu i materiałów do Pracowni Histopatologii. 2019-08-02 Oferty należy składać do dnia 19.08.2019 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 20.08.2019 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-23/2019 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów WCPIT. 2019-08-02 Oferty należy składać do dnia 14.08.2019 r. do godz. 09.00. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Otwarcie ofert nastąpi 14.08.2019 r. o godz. 10:00. Identyfikator postępowania:3b2aefc8-9aad-4283-bc9a-8450667a30ba . Numer ogłoszenia TED: 2019/S 148-364758. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 19.08.2019 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-16 /2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, KSIĄG RAPORTÓW, ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH, ETYKIET TERMO TRANSFEROWYCH ORAZ NISZCZAREK 2019-08-01 Oferty należy składać do dnia 09.08.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".