Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska
  • 11-09-2009

  Pożar- zagrożenie w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów?

  O tym, jak niebezpiecznym zdarzeniem może okazać się wybuch pożaru w realiach szpitala przekonać mogli się pacjenci, służby ratownicze oraz pracownicy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów.

  W dniu 09.09.2009, ok. godz. 13.00, w pomieszczeniu oddziału torakochirurgii wybuchł pożar. Po nieudanych próbach ugaszenia, ogień z dużą ilością dymu rozprzestrzeniał się na inne kondygnacje. Wśród personelu oddziałów i pacjentów byli poszkodowani-zaczadzeni i ranni. Pielęgniarka oddziałowa zaalarmowała Straż Pożarną o pożarze, z kolei ordynator oddziału telefonicznie poinformował o zaistniałej sytuacji Dyrektora Centrum.

  Personel Oddziału wyprowadził z zagrożonych pomieszczeń pacjentów i udzielił pomocy poszkodowanym. Dyrektor Centrum dr hab. Aleksander Barinow- Wojewódzki, po dokonaniu oceny sytuacji zarządził ewakuacją osób ze znajdujących się w rejonie zagrożenia oddziałów leczniczych, pracowni specjalistycznych zakładów diagnostycznych i administracji Centrum: poruszających się samodzielnie- do Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Uniwersytetu Medycznego (CDK), natomiast wymagających opieki- do szpitali.

  Dyrektor, jako kierujący akcją ustalił miejsce punktów zbiórek, miejsca zabierania pacjentów przez środki transportu, a w toku dalszych działań polecił swoim zastępcom ustalić liczbę pacjentów ewakuowanych i powiadomić szpitale, do których zostaną oni przetransportowani o konieczności udzielenia pomocy. Powiadomieni o zaistniałej sytuacji zostali również dyżurny dyspozytor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz kierownictwo Centrum Dydaktyczno- Kongresowego. Pozostali pracownicy Centrum skierowani zostali do pomocy w wyprowadzaniu i transporcie pacjentów i zabezpieczenia logistycznego ewakuacji. Po postawieniu tych zadań Dyrektor Centrum udał się w rejon zagrożenia, aby na miejscu, dalej kierować akcją.

  W tym czasie personel medyczny oddziałów wyprowadził pacjentów do organizowanych punktów zbiórki, wpisując ich uprzednio na „listy ewakuowanych", pacjentów mających trudności w samodzielnym poruszaniu się przygotowano do transportu. Personel ewakuowanego oddziału zgłosił strażakom konieczność pomocy w uwolnieniu pielęgniarza, który znajdował się w zadymionym pomieszczeniu. Kolejnym nieprzewidzianym zdarzeniem okazał się upadek starszego pacjenta ze schodów w zadymionej klatce schodowej, w wyniku, którego doznał on urazu nogi i prawdopodobnie kręgosłupa.

  Przybyłe po paru minutach od powiadomienia Jednostki Straży Pożarnej i Policji zapoznały się z sytuacją oraz planem ewakuacji, a kierowanie akcją przekazane zostało dowódcy Państwowej Straży Pożarnej.

  W zawiązanym stanowisku kierowania, oprócz dowódcy PSP, Dyrektora Centrum znaleźli się dowódcy Policji oraz Straży Miejskiej, przedstawiciele Wydziałów Zarządzania Kryzysowego szczebla wojewódzkiego i miejskiego.

  Strażacy przygotowali sprzęt i przystąpili do gaszenia pożaru. Uwięziony ranny pacjent, został zniesiony na specjalistycznych noszach, a po udzieleniu pierwszej pomocy odwieziony do szpitala. Policja kierowała ruchem zapewniając przejazd pojazdom gaśniczym PSP i oznakowanym autobusom Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przewożącym ewakuowanych pacjentów. Straż Miejska zabezpieczyła teren przed wjazdem do Szpitala, miejsca postoju środków transportu oraz odizolowała zagrożony rejon.

  Sprawni pacjenci, pod opieką personelu medycznego, zostali przewiezieni do Centrum Dydaktyczno-Kongresowego. Przed klatkę schodową budynku i na plac przed wejściem głównym przyjeżdżały wezwane karetki pogotowia, których załogi wynosiły na noszach pacjentów i odwoziły do szpitali. Pracownicy WCPiT skierowani do Punktów Zbiórki pomagali w transporcie ewakuowanych, organizowali logistyczne zabezpieczenie pobytu ewakuowanych w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym i przygotowywali dane do powiadomienia rodzin i rozesłania pacjentów do domów.

  Strażacy po ugaszeniu ognia i likwidacji zagrożenie, poinformowali Dowódcę, że nie ma potrzeby ewakuacji osób z sąsiednich budynków.

  Taki oto przebieg miało przeprowadzone ćwiczenie dotyczące działania personelu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w warunkach pożaru i współdziałanie z Jednostkami Ratowniczymi, w ramach akcji ratowniczo-gaśniczej. Mimo, że w przebiegu ćwiczenia pacjenci nie byli realnie ewakuowani i nie opuszczali terenu szpitala, personel medyczny i pracownicy innych służb wykonywali wszystkie czynności na rzecz doskonalenia się i przygotowania na wypadek rzeczywistego zagrożenia.

  W ćwiczeniu wzięły udział służby: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz obserwatorzy ze struktur Zarządzania Kryzysowego szczebla Województwa i Miasta.

  Po zakończeniu nastąpiło omówienie ćwiczenia. Wymiana merytorycznych uwag i obserwacji okazała się niezmiernie ważną częścią spotkania, a konkluzje, przyczynią się z pewnością do udoskonalenia współpracy w przyszłości i poprawy bezpieczeństwa pacjentów Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Do głównych trudności, które wystąpiły podczas ćwiczenia należy zaliczyć: brak dróg dojazdowych do i utrudnienia w komunikacji na terenie Centrum, zbyt gęste zalesienie terenu Centrum, co utrudniło ewakuację osób z budynków, brak przekazania informacji do Centrum Kryzysowego, brak punktu informacyjnego dla dziennikarzy oraz punktu pomocy psychologicznej dla pacjentów i ich rodzin.

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".