Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-24/2023 Dostawa leku Nivolumab 2023-03-31 Oferty należy składać do dnia 11.04.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-17/2023 Dostawa leków do programów lekowych 2023-03-24 Oferty należy składać do dnia 25.04.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-23/2023 DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH 2023-03-23 Oferty należy składać do dnia 31.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-21/2023 Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Patologii Klinicznej i Genetyki Medycznej 2023-03-08 Oferty należy składać do dnia 16.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 15.03.2023: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 21.03.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Przedmiot zamówienia finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” Działanie 11.2. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” nr RPWP.11.02.00-30-0004/22.
WCPIT/EA/380/A-03/2023 Dostawa wyrobów medycznych do podaży leków cytostatycznych 2023-03-07 Oferty należy składać do dnia 16.03.2023 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381-19/2023 Dostawa leków ogólnych, przeciwgruźliczych, leków odurzających, psychotropowych, leków z importu docelowego, surowców farmaceutycznych, artykułów materiałowych, albumin, wyciągi jadów owadów błonkoskrzydłych 2023-03-06 Oferty należy składać do dnia 07.04.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA: Oferty należy składać do dnia 12.04.2023 do godziny 09:00.
WCPIT/EA/381-16/2023 Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży 2023-03-01 Oferty należy składać do dnia 20.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 17.03.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 24.03.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-18/2023 DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH W FORMIE PAPIEROWEJ PRZEZNACZONYCH DLA PRACOWNIKÓW WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII 2023-02-23 Oferty należy składać do dnia 03.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPiT/EA/381-13/2023 DOSTAWA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH 2023-02-20 Oferty należy składać do dnia 03.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPiT/EA/381-14/2023 DOSTAWA ANTYBIOTYKÓW 2023-02-15 Oferty należy składać do dnia 17.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/ZMIANA 10.03.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 20.03.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.