Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/381-06/2020 DOSTAWA ANTYBIOTYKÓW, LEKÓW OGÓLNYCH, CYTOSTATYCZNYCH, PRZECIWGRUŹLICZYCH, LEKÓW IMMUNOSTYMULUJĄCYCH, LEKÓW ODURZAJĄCYCH, PSYCHOTROPOWYCH, LEKÓW Z IMPORTU DOCELOWEGO, PŁYNÓW DO WLEWU DOŻYLNEGO, PŁYNÓW DO IRYGACJI, PŁYNÓW DO HEMOFILTRACJI, SUROWIC I SZCZEPIONEK, ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH, PREPARATÓW DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, DOJELITOWEGO I DOUSTNEGO 2020-02-21 Oferty należy składać do dnia 26.03.2020 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Nr ogłoszenia TED : 2020/S 037-087070. Identyfikator postępowania : a1c7ed8d-bba1-4719-9eb0-46a676c93561
WCPiT/EA/381-05/2020 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2020-02-18 Oferty należy składać do dnia 23.03.2020 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Nr ogłoszenia TED : 2020/S 034-080228. Identyfikator postępowania : fa61fddb-9ae9-4040-b7bd-1003f33fb06e.
WCPiT/EA/51-1/20 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywanie i ocena badań histopatologicznych i cytologicznych; pulmonologii w ramach poradni specjalistycznej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2020-02-14 Termin składania ofert upływa w dniu 24.02.2020r. o godz. 9:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 24.02.2020r. o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy i cenowy można uzyskać codziennie od dnia 14.02.2020r. do dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Dział Administracji i Zamówień Publicznych pokój nr P05 w godz. 8-14 oraz na stronie internetowej www.wcpit.pl – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Sewastynowicz – nr tel. (061) 66 54 255.
WCPiT/EA/381-3/2020 Dostawa staplerów i ładunków do staplerów. 2020-02-11 Oferty należy składać do dnia 17.03.2020 do godziny 09:00. Miejsce Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.Identyfikator postępowania :bb9c2bff-cff2-4ad4-85cc-98334c012417. Nr ogłoszenia TED : 2020/S 029/066734
WCPiT/EA/381-02/2020 Dostawa przeciwciał i materiałów zużywalnych do wykonywania barwień immunohistochemicznych antygenów predykcyjnych PDL-1, ALK i ROS1. 2020-02-04 Oferty należy składać do dnia 13.02.2020 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA: 11.02.2020 przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 17.02.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian 14.02.2020 przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 19.02.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian 17.02.2020 przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 20.02.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
WCPiT/EA/381-04/2020 Dostawa antybiotyków, leków ogólnych, cytostatycznych, przeciwgruźliczych, leków immunostymulujących, leków odurzających, psychotropowych, surowic i szczepionek, preparatów do żywienia pozajelitowego, dojelitowego i doustnego. 2020-02-04 Oferty należy składać do dnia 12.02.2020 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 13.02.2020 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 R. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 R. 2020-01-27
WCPiT/EA/381-01/2020 Wykonanie systemu zarządzania ruchem na terenie szpitala w Poznaniu 2020-01-22 Oferty należy składać do dnia 07.02.2020 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA: 04.02.2020 przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 14.02.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 12.02.2020 przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 18.02.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-38/2019 Dostawa wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych. 2019-12-11 Oferty należy składać do dnia 19.12.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 17.12.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 30.12.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51- 7 /19 KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Izby Przyjęć oraz kierowanie Izbą Przyjęć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2019-12-04 Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2019r. o godz. 9:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 12.12.2019r. o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy i cenowy można uzyskać codziennie od dnia 04.12.2019r. do dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Dział Administracji i Zamówień Publicznych pokój nr P05 w godz. 800 -1400 oraz na stronie internetowej www.wcpit.pl – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Sewastynowicz – nr tel. (061) 66 54 255.