Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-46/2022 Zakup dwóch Aparatów USG 2022-10-04 Oferty należy składać do dnia 12.10.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-45/2022 USŁUGA UBEZPIECZENIA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW 2022-09-19 Oferty należy składać do dnia 20.10.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPiT/EA/51-4/22 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Izby Przyjęć oraz kierowanie Izbą Przyjęć, konsultacji specjalistycznych neurochirurgicznych i psychiatrycznych, radiologii oraz onkologii i onkologii w ramach poradni specjalistycznej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2022-09-16 Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2022r. o godz. 12:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 28.09.2022r. o godz. 12:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. ZMIANA: Udzielający zamówienia przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 04.10br. Godziny pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-42/2022 Dostawa leków przeciwnowotworowych, przeciwciał monoklonalnych i leków stosowanych w idiopatycznym włóknieniu płuc 2022-08-29 Oferty należy składać do dnia 29.09.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPiT/EA/381-43/2022 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM.EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW SP ZOZ – SZPITALE W POZNANIU, LUDWIKOWIE I CHODZIEŻY. 2022-08-29 Oferty należy składać do dnia 12.09.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.ZMIANA 07.09.22: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 14.09.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/380/A-10/2022 Świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostępem do Internetu dla szpitali w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2022-08-10 Oferty należy składać do dnia 22.08.2022 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.Zmiana 17.08.2022 - Zamawiajacy przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 24.08.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
WCPIT/EA/381-40/2022 DOSTAWA INHIBITORA C-ESTERAZY 2022-08-01 Oferty należy składać do dnia 09.08.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 04.08.2022: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 10.08.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-39/2022 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych 2022-07-22 Oferty należy składać do dnia 10.08.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA z 01.08.22: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 17.08.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA z 11.08.22: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 18.08.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-38/2022 Dostawa wyrobów medycznych wielorazowych 2022-07-20 Oferty należy składać do dnia 01.08.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA z 27.07.2022 - zmieniono opis przedmiotu zamówienia oraz przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 03.08.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-35/2022 Dostawa różnych wyrobów medycznych 2022-07-20 Oferty należy składać do dnia 23.08.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Zmiana z 17.08.2022 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 26.08.2022