Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 R. (AKTUALIZACJA) PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 R. (AKTUALIZACJA) 2021-09-15 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 R. (AKTUALIZACJA)
WCPiT/EA/381-26/2021 DOSTAWA ANTYBIOTYKÓW, LEKÓW OGÓLNYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH, LEKÓW Z IMPORTU DOCELOWEGO, SUROWIC I SZCZEPIONEK, CYTOSTATYKÓW, PRZECIWCIAŁ MONOKLONALNYCH 2021-09-14 Oferty należy składać do dnia 15.10.2021 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/
WCPiT/EA/381-27/2021 KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO 2021-09-10 Oferty należy składać do dnia 24.09.2021 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPiT/EA/51-3/21 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii klatki piersiowej, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologii, pulmonologii, konsultacji specjalistycznych oraz poradni specjalistycznych w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2021-09-10 Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2021r. o godz. 09:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 22.09.2021r. o godz. 09:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy i cenowy można uzyskać codziennie od dnia 10.09.2021r. do dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Dział Administracji i Zamówień Publicznych pokój nr P05 w godz. 8:00 -14:00 oraz na stronie internetowej www.wcpit.pl – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Sewastynowicz – nr tel. (061) 66 54 255.
WCPiT/EA/381-25/2021 Dostawa sprzętu komputerowego serwerów, komputerów, ups-ów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania 2021-09-03 Oferty należy składać do dnia 13.09.2021 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 R. (AKTUALIZACJA) PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 R. (AKTUALIZACJA) 2021-09-02 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 R. (AKTUALIZACJA)
WCPIT/EA/381-22/2021 Dostawa testów do diagnostyki mikrobiologicznej 2021-08-30 Oferty należy składać do dnia 09.09.2021 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 06.09.21: Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 10.09.2021 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 08.09.21: Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 13.09.2021 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 R. (AKTUALIZACJA) PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 R. (AKTUALIZACJA) 2021-08-27 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 R. (AKTUALIZACJA)
WCPiT/EA/380/A-11/2021 Świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostępem do Internetu dla szpitali w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2021-08-16 Oferty należy składać do dnia 23.08.2021 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów .Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA 20.08.21: Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 26.08.2021 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-21/2021 Dostawa trzech komór hiperbarycznych 2021-08-11 Oferty należy składać do dnia 20.08.2021 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.