Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska
  • 04-06-2009

  Sytuacja zagrożenia w Szpitalu w Ludwikowie

  Krzyk dobiegał z kuchni szpitalnej, w której nastąpił wybuch instalacji gazowej, co mogło stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów przebywających w Pawilonie 1 oraz groziło zniszczeniem zabytkowego budynku i pobliskich leżakowni.

  Natychmiast przystąpiono do akcji ratowniczej. Kierownik działu gospodarczo- technicznego powiadomił o zaistniałej sytuacji straż pożarną, podjęto także decyzję o ewakuowaniu pacjentów i pracowników kuchni, laboratorium i pracowni rtg.

  Po przybyciu na miejsce zdarzenia zorganizowano pomoc rannym, odłączono media, wyznaczono Punkty Zbiórek, wezwano do pomocy Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina, w celu zabezpieczenia środków transportu i pomieszczeń w Mosińskiego Ośrodka Kultury dla ewakuacji Oddziału Leczenia Gruźlicy, powiadomiono Pogotowie Gazowe, polecono przygotować w Pawilonie II miejsca dla przyjęcia ewakuowanych dzieci. Ustalono także liczbę pacjentów wymagających dalszego leczenia, wezwano specjalistyczny transport, powiadomiono najbliższe szpitale.

  Po kilkunastu minutach przybyły Jednostki Ratownicze. Po zapoznaniu z sytuacją, kierowanie akcją przejął Dowódca Straży Pożarnej, Kierownik i dalej koordynował ewakuację pacjentów, z pomocą przybyłego na miejsce akcji przedstawiciela Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

  Strażacy-Ratownicy, z odciętych ogniem pomieszczeń ewakuowali kolejnych rannych, załogi wozów gaśniczych Zawodowych i Ochotniczych Straży Pożarnych gasiły rozprzestrzeniający się ogień. Po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej rannym, przybyłe Karetki Pogotowia zabrały ich do szpitala w Puszczykowie.

  Policja zorganizowała ruch na trasach dojazdu Jednostek Straży Pożarnej i ewakuacji pacjentów do Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie, Strażnicy Miejscy – zabezpieczyli izolację zagrożonego rejonu oraz pomogli w funkcjonowaniu Punktów Zbiórek.

  W budynku znajduje się pracownia radiologiczna, liczono się z ewentualnością wystąpienia skażenie terenu, gdyż wybuch gazu mógł spowodować uszkodzenie aparatu RTG. Strażacy w ubiorach ochronnych, wyposażeni w aparaturę pomiarową, sprawdzili zagrożenie promieniowaniem.

  Kierujący Akcją sprawdził, czy wyprowadzono wszystkie osoby z zagrożonego rejonu, na podstawie dostarczonych mu przez obsługi Punktów Zbiórek „List ewakuowanych”.

  Przybyłe Pogotowie Gazowe sprawdziło zabezpieczenie sieci gazowej i możliwości jej funkcjonowania w innych obiektach szpitala.

  W czasie akcji ratunkowo-gaśniczej przepływ informacji między Kierującymi, a Wykonawcami był możliwy dzięki zabezpieczeniu przez radiowe środki łączności Jednostek Ratowniczych (Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej).

  Po ugaszeniu pożaru i likwidacji zagrożenia Kierujący Akcją zezwolił na powrót ewakuowanych do miejsc stałego pobytu.

  W ten sposób przeprowadzono coroczne ćwiczenie doskonalące sposób postępowania, w przypadku wystąpienia zagrożenia, w okresie pokoju.

  Miło było gościć przedstawicieli: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Spraw Osobowych Starostwa Powiatu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Biura Pełnomocnika Marszała ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, 31 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania oraz władz i służb ratowniczych Gminy Mosina

  Ćwiczenie wymagało szczególnego przygotowania, gdyż po połączeniu jednostek w Poznaniu i Ludwikowie Dyrekcja, a więc organ decyzyjny funkcjonuje w Poznaniu.

  Po zakończeniu części praktycznej ćwiczenia ogłoszono zbiórkę załóg uczestniczących w manewrach. Kierownictwo ćwiczenia krótko omówiło jego przebieg, wskazując prawidłowy jego przebieg oraz wskazując na drobne uchybienia, które będą stanowiły wyzwanie do doskonalenia, przy kolejnych tego typu akcjach.. Dziękując za sprawne wykonanie zadania, podkreślano fakt, że ćwiczenie to było kolejnym etapem na drodze doskonalenia współdziałania personelu szpitala oraz Jednostek Ratowniczych w ramach profesjonalnych działań na wypadek wystąpienia możliwych „Zagrożeń” czasu pokoju.

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".