Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska
  • 06-07-2009

  Zakończenie I etapu modernizacji Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii (WCPiT) im. E. i J. Zeylandów

  Modernizacja WCPiT przebiegać będzie wieloetapowo: prace obejmują szereg działań, z których jako początkowy potraktowano remont oddziału pulmonologiczno– internistycznego. Pierwszy etap modernizacji polegał na adaptacji pomieszczeń po oddziale onkologicznym. Prace trwały ok. 2 miesięcy i zakończyły się w czerwcu 2009.

  W dniu 03.07.2009 odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego oddziału. O godz. 13.00, w salce wykładowej przy oddziale pulmonologiczno- internistycznym odbyła się konferencja prasowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. W spotkaniu udział wzięli: Członek Zarządu Krystyna Poślednia i dyrektor Centrum dr hab. Aleksander Barinow- Wojewódzki, zastępca dyrektora WCPiT ds. lecznictwa prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz oraz przedstawiciel firmy Budopol. Marszałek Województwa Wielkopolskiego omówił ogólne plany inwestycji rozplanowanych w WCPiT na rok 2009, które opiewają na kwotę ok. 9.000.000,00 zł. W dalszej części konferencji głos zabrała pani Krystyna Poślednia, która przedstawiła prognozowany rozwój bazy medycznej w województwie wielkopolskim na przykładzie WCPiT. Jako ostatni głos zabrał dyrektor Centrum przedstawiając wszystkim zainteresowanym plany rozwoju WCPiT przewidziane na rok 2009 i ogólną charakterystykę zmodernizowanego oddziału pulmonologiczno- internistycznego.

  Po zakończeniu konferencji prasowej uczestnicy konferencji prasowej za panem Marszałkiem przeszli do holu oddziału pulmonologiczno-internistycznego, gdzie dyrektor centrum powitał przybyłych gości, w dalszej części spotkania Marszałek Marek Woźniak powitał w swoim imieniu wszystkich przybyłych, przedstawiając cel spotkania.

  Po uroczystym powitaniu, dyrektor centrum Aleksander Barinow- Wojewódzki prosił przybyłego księdza Biskupa Grzegorza Balcerka oraz kapelanów WCPiT o poświęcenie oddziału, którego otwarcia miał dokonać Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

  Po przecięciu wstęgi wszyscy zgromadzeni goście udali się do zmodernizowanych pomieszczeń, w celu obejrzenia oddziału pulmonologiczno-internistycznego funkcjonującego w nowych realiach.

  Po zakończeniu wizytacji dyrektor Centrum zaprosił gości na skromny poczęstunek do Sali gimnastycznej WCPiT, podczas którego można było oglądać prezentację multimedialną przedstawiająca remont oddziału, a także wystawę fotografii wyremontowanych pomieszczeń oddziału.

  Oddział po remoncie liczy 9 sal, z których większość posiada węzły sanitarne. W salach chorych rozdysponowano 33 łóżka dla pacjentów. W ramach modernizacji oddziału wyremontowane zostały także gabinet zabiegowy, gabinet lekarski i pielęgniarski.. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i poprawy komfortu przebywania w oddziale zainstalowany został system telewizji szpitalnej oraz monitoring wewnętrzny system instalacji przyzywowej, umożliwiający lokalizację pacjenta na terenie WCPiT.

  W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca firma Budopol – posiadająca doświadczenie w prowadzeniu remontów w różnorodnych placówkach ochrony zdrowia, również w oddziale onkologicznym WCPiT.

  Remont oddziału pulmonologiczno- internistycznego stanowi pierwszy etap w cyklu modernizacji planowanych do przeprowadzenia w WCPiT. Pozostałe środki zapewnione z budżetu Województwa Wielkopolskiego pozwolą na realizację dalszych zadań.

  Sfinalizowanie inwestycji wraz z jej rozliczeniem zostanie dokonane do 31 grudnia 2009.

  ← Powrót

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".