Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

Dostawa leku Alectinib

Numer zamówienia: WCPiT/EA/381-36/2019

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Oferty należy składać do dnia 15.11.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 Ogłoszenie nr 619334-N-2019 z dnia 2019-11-06 r. 217 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
2 siwz 171 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
3 Zalacznik nr 1 Formularz Cenowy Alectinib 30 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
4 Zalacznik nr 2 Formularz Ofertowy 24 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
5 Zalacznik nr 3A -OSWIADCZENIE Z ART. 25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia 26 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
6 Zalacznik nr 3b - OSWIADCZENIE-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu 24 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
7 zalacznik nr 4_umowa 25 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
8 Zalacznik nr 5 - Klauzula obowiazku informacyjnego 43 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
9 15.11.2019 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PzP 27 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
10 21.11.2019r.Informacja o wyborze oferty 217 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK

← Powrót do listy zamówień