Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY

Wyszukiwarka postępowań
Lista zamówień
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-34/2024 Budowa podjazdu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” 2024-06-04 Oferty należy składać do dnia 20.06.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej.
WCPIT/EA/381-45/2024 Dostawa leków ogólnych, leków z importu docelowego oraz wyrobów medycznych 2024-06-04 Oferty należy składać do dnia 12.06.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej. Zmiana z 11.06.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 14.06.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-44/2024 DOSTAWA ANTYBIOTYKÓW 2024-06-04 Oferty należy składać do dnia 12.0rty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej.6.2024 do godziny 09:00. OfeZmiana z 10.06.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 14.06.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.Zmiana z 11.06.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 18.06.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-39/2024 Dostawa materiałów biurowych, ksiąg raportów, etykiet samoprzylepnych, etykiet termotransferowych 2024-06-04 Oferty należy składać do dnia 12.06.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej. Zmiana z 11.06.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 14.06.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-41/2024 Dostawa materiałów chirurgicznych 2024-06-04 Oferty należy składać do dnia 13.06.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej. Zmiana z 11.06.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 18.06.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zmiana z 13.06.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 19.06.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-40/2024 Dostawa leku tezepelumab. 2024-06-03 Oferty należy składać do dnia 14.06.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej.
WCPIT/EA/381-43/2024 Dostawa sprzętu komputerowego 2024-05-29 Oferty należy składać do dnia 06.06.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej. Zmiana z 04.06.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 07.06.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-38/2024 Dostawa leków do programów lekowych 2024-05-22 Oferty należy składać do dnia 05.06.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej.
WCPiT/DZ/51- 01 /2024 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii, chirurgii klatki piersiowej, pulmonologii, onkologii, alergologii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2024-05-20 Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2024r. o godz. 12:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 29.05.2024r. o godz. 12:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. ZMIANA: Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaje przesunięty do dnia 17.06.2024r.
WCPIT/EA/381-37/2024 Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału AiIT oraz Bloku Operacyjnego 2024-05-16 Oferty należy składać do dnia 27.05.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej. Zmiana z 23.05.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 28.05.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.