Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-13/18 Opieka autorska nad Systemem „Eskulap System Informatyczny Szpitala” użytkowanym w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2018-05-24 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 01.06.2018r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.ZMIANA: 29.05.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 06.06.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: 04.06.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 08.06.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: 05.06.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 11.06.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-11/2018 Dostawa testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej oraz podłóż, testów i odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej. Dzierżawa analizatorów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej 2018-05-16 Oferty należy składać do dnia 28.05.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: 25.05.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 05.06.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: 30.05.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 06.06.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-12/2018 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STERYLNYCH I NIESTERYLNYCH 2018-05-16 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:30 do dnia 26.06.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. ZMIANA: 15.062018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 02.07.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-08/2018 Dostawa energii elektrycznej dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ – szpitale w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży. 2018-05-09 Oferty należy składać do dnia 21.05.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA: 16.05.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 23.05.2018
WCPiT/EA/381- 10 /2018 DOSTAWA sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego 2018-05-02 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430 do dnia 11.06.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. ZMIANA: 29.05.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 14.06.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51- 3 /18 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ dla WCPIT - Szpital w Ludwikowie 2018-04-26 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 04.05.2018r. do godz. 09:00.
WCPiT/EA/51-2/18 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii; pulmonologii, alergologii, torakochirurgii, onkologii w ramach poradni specjalistycznych; onkologii; konsultacji specjalistycznych w WCPiT 2018-04-25 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 08.05.2018r. do godz. 09:00. Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 10.05.2018r. - godziny bez zmian.
WCPiT/EA/381-06/2018 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2018-04-11 Oferty należy składać do dnia 20.04.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA: 18.04.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 23.04.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
WCPIT/EA/381-05/2018 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania pt. „Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Szpitala w Ludwikowie w formule „ zaprojektuj i wybuduj” 2018-03-28 Postępowanie o zamówienie publiczne w ramach projektu „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną, Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia” Oferty należy składać do dnia 05.04.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: 03.04.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 06.04.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-02/2018 Dostawa systemu neuromonitoringu i kapnografu przezskórnego 2018-03-23 Oferty można składać do dnia 04.04.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.