Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY

Lista zamówień
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-48/2023 Wymiana serwera wraz z modernizacją oprogramowania tomografu komputerowego EVO 3.68 MID HINO SN: A1600110YC oraz zakup stacji opisowej 2023-06-07 Oferty należy składać do dnia 15.06.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-46/2023 Dostawa odczynników i testów do diagnostyki mikrobiologicznej oraz produktów do oznaczenia wrażliwości bakterii na antybiotyki 2023-06-05 Oferty należy składać do dnia 14.06.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-45/2023 Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie automatu do folii nakrywkowej dla preparatów histopatologicznych 2023-06-02 Oferty należy składać do dnia 13.06.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Przedmiot zamówienia finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” Działanie 11.2. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” nr RPWP.11.02.00-30-0004/22
WCPIT/EA/381-35/2023 Dostawa testów alergologicznych oraz dzierżawa analizatora do badań immunologicznych pracującego w trybie POCT 2023-05-29 Oferty należy składać do dnia 07.06.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA: 05.06.2023 - Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 12.06.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-39/2023 Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie automatu do folii nakrywkowej dla preparatów histopatologicznych 2023-05-25 Oferty należy składać do dnia 02.06.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Przedmiot zamówienia finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” Działanie 11.2. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” nr RPWP.11.02.00-30-0004/22
WCPIT/EA/381-38/2023 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII – SZPITALE W POZNANIU, LUDWIKOWIE I CHODZIEŻY 2023-05-24 Oferty należy składać do dnia 07.06.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA: Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 14.06.2023. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-26/2023 Dostawa odzieży ochronnej i serwet chirurgicznych 2023-05-19 Oferty należy składać do dnia 30.05.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Przedmiot zamówienia finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” Działanie 11.2. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” nr RPWP.11.02.00-30-0004/22 - pakiety nr 14,15 ZMIANA 26.05.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 31.05.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 29.05.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 01.06.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-37/2023 Dostawa materiałów biurowych, ksiąg raportów, etykiet samoprzylepnych, etykiet termo transferowych. 2023-05-19 Oferty należy składać do dnia 30.05.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.ZMIANA: 26.05.2023 - Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 31.05.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.ZMIANA: 29.05.2023 - Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 01.06.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-36/2023 Dostawa środków czyszczących i polerujących oraz produktów z tworzyw sztucznych 2023-05-19 Oferty należy składać do dnia 29.05.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-34/2023 Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie automatu do folii nakrywkowej dla preparatów histopatologicznych 2023-05-17 Oferty należy składać do dnia 25.05.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Przedmiot zamówienia finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” Działanie 11.2. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” nr RPWP.11.02.00-30-0004/22.