Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY

Wyszukiwarka postępowań
Lista zamówień
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-27/2024 Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 2024-04-15 Oferty należy składać do dnia 24.04.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej. Zmiana z 16.04.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 26.04.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zmiana z 23.04.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 29.04.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zmiana z 24.04.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 30.04.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-25/2024 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2024-04-12 Oferty należy składać do dnia 24.04.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 22.04.2024 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 26.04.2024. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 25.04.2024 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 30.04.2024. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-26/2024 Dostawa energii elektrycznej dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ- Szpitale w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży: łącznie 2 269,00MWh na rok z prawem opcji na zwiększenie ilości o 10 %, tj. 2 495,90 MWh. 2024-04-10 Oferty należy składać do dnia 15.05.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej . Zmiana z 13.05.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 20.05.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.Zmiana z 14.05.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 21.05.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-9/2024o.dod Oferty dodatkowe do postępowania WCPIT/EA/381-9/2024 - DOSTAWA ANTYBIOTYKÓW 2024-04-05 Oferty dodatkowe do postępowania WCPIT/EA/381-9/2024o.dod należy składać do dnia 11.04.2024 do godz. 9:00.Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej
WCPIT/EA/381-24/2024 Dostawa testów diagnostycznych dla badań NGS do wykrywania zmian genetycznych w nowotworach płuc 2024-04-04 Oferty należy składać do dnia 07.05.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej
WCPIT/EA/381-23/2024 Dostawa środków kontrastowych 2024-03-20 Oferty należy składać do dnia 28.03.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/
WCPIT/EA/381-22/2024 Dostawa sprzętu do bronchonawigacji 2024-03-20 Oferty należy składać do dnia 28.03.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Zmiana z 28.03.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 04.04.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-20/2024 Dostawa leków ogólnych, przeciwgruźliczych, leków odurzających, psychotropowych, leków z importu docelowego, albumin, wyciągów jadów owadów błonkoskrzydłych 2024-03-20 Oferty należy składać do dnia 24.04.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/ Zmiana z 17.04.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 29.04.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-21/2024 Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego, dojelitowego i doustnego, zestawów do podaży żywienia dojelitowego. 2024-03-19 Oferty należy składać do dnia 03.04.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/Zmiana z 27.03.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 08.04.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.Zmiana z 04.04.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 10.04.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-10/2024 DOSTAWA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH I STOSOWANYCH W LECZENIU ONKOLOGICZNYM 2024-03-01 Oferty należy składać do dnia 08.04.2024 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/Zmiana z 28.03.2024: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 12.04.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.