Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-12/2023 Dostawa gąbek hemostatycznych 2023-02-08 Oferty należy składać do dnia 17.02.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/
WCPIT/EA/381-10/2023 Dostawa testów i odczynników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z dzierżawą analizatorów 2023-02-08 Oferty należy składać do dnia 14.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 17.02.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 17.03.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 07.03.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 23.03.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-15/2023 Dostawa antybiotyków, leków ogólnych i wyciągów jadów owadów błonkoskrzydłych 2023-02-08 Oferty należy składać do dnia 16.02.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-08/2023 Modernizacja pomieszczeń Centrum w formule „zaprojektuj i wybuduj” 2023-02-07 Oferty należy składać do dnia 22.02.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANY: z 20.02.2023 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 28.02.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Z 24.02.2023 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 01.03.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Z 28.02.2023 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 08.03.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Z 03.03.2023 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 09.03.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-11/2023 Dostawa staplerów i ładunków do staplerów. 2023-02-07 Oferty należy składać do dnia 13.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.ZMIANY: z 06.03.2023 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 14.03.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
WCPIT/EA/381-09/2023 Dostawa podłoży mikrobiologicznych, odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej oraz testów i odczynników do analizatorów dzierżawionych wraz z dzierżawą 2023-02-06 Oferty należy składać do dnia 10.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 03.03.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 20.03.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-6/2023 Dostawa leków przeciwnowotworowych i stosowanych w leczeniu onkologicznym 2023-02-06 Oferty należy składać do dnia 09.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANY: z 03.03.2023 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 10.03.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-07/2023 Dostawa leków stosowanych w leczeniu ciężkiej astmy eozynofilowej 2023-01-23 Oferty należy składać do dnia 06.02.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-05/2023 Dostawa przeciwciał monoklonalnych 2023-01-19 Oferty należy składać do dnia 27.01.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-04/2023 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patologii Klinicznej i Genetyki Medycznej wraz z jego zainstalowaniem i uruchomieniem 2023-01-17 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” Działanie 11.2. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” nr RPWP.11.02.00-30-0004/22. Oferty należy składać do dnia 17.02.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA Z DNIA 13.02.2023 - Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 20.02.2023. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.