Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-25/2020 Dostawa różnych wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych 2020-07-23 Oferty należy składać do dnia 05.08.2020 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 31.07.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 06.08.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. W związku z udzielonymi odpowiedziami następuje zmiana w zakresie załącznika nr 1 - FORMULARZ CENOWY ZMIANA: z 04.08.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 10.08.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 05.08.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 11.08.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.W związku z udzielonymi odpowiedziami następuje zmiana w zakresie załącznika nr 1 - FORMULARZ CENOWY
WCPIT/EA/381-24/2020 Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi, drobnego i jednorazowego sprzętu laboratoryjnego 2020-07-17 Oferty należy składać do dnia 28.07.2020 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 24.07.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 29.07.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-22/2020 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych 2020-07-16 Oferty należy składać do dnia 04.08.2020 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 05.08.2020 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-23/2020 Dostawa środków czyszczących i polerujących oraz produktów z tworzyw sztucznych 2020-07-07 Oferty należy składać do dnia 15.07.2020 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/381-17/2020 Usługa serwisowania sprzętu endoskopowego firmy Pentax 2020-07-03 Oferty należy składać do dnia 13.07.2020 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 09.07.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 14.07.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 10.07.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 17.07.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/380/A-14/2020 Dostawa materiałów biurowych, ksiąg raportów, etykiet samoprzylepnych, etykiet termo transferowych 2020-07-02 Oferty należy składać do dnia 10.07.2020 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/51-02/2020 Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2020-06-29 Oferty prosimy składać w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, pod adresem: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
WCPIT/EA/381-21/2020 Dostawa artykułów medycznych jednorazowych i wielorazowych 2020-06-17 Oferty należy składać do dnia 06.07.2020 do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 26.06.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 07.07.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-20/2020 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i formaliny 2020-06-10 Oferty należy składać do dnia 23.06.2020 do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 19.06.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 24.06.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-19/20 Dostawa antybiotyków, leków ogólnych, cytostatycznych, leków immunostymulujących, leków z importu docelowego, płynów do wlewu dożylnego, surowic i szczepionek. 2020-06-05 Oferty należy składać do dnia 15.06.2020 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 16.06.2020 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian