Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY

Lista zamówień
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-38/2023 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII – SZPITALE W POZNANIU, LUDWIKOWIE I CHODZIEŻY 2023-05-24 Oferty należy składać do dnia 07.06.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA: Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 14.06.2023. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-26/2023 Dostawa odzieży ochronnej i serwet chirurgicznych 2023-05-19 Oferty należy składać do dnia 30.05.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Przedmiot zamówienia finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” Działanie 11.2. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” nr RPWP.11.02.00-30-0004/22 - pakiety nr 14,15 ZMIANA 26.05.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 31.05.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 29.05.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 01.06.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-37/2023 Dostawa materiałów biurowych, ksiąg raportów, etykiet samoprzylepnych, etykiet termo transferowych. 2023-05-19 Oferty należy składać do dnia 30.05.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.ZMIANA: 26.05.2023 - Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 31.05.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.ZMIANA: 29.05.2023 - Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 01.06.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-36/2023 Dostawa środków czyszczących i polerujących oraz produktów z tworzyw sztucznych 2023-05-19 Oferty należy składać do dnia 29.05.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-34/2023 Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie automatu do folii nakrywkowej dla preparatów histopatologicznych 2023-05-17 Oferty należy składać do dnia 25.05.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Przedmiot zamówienia finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” Działanie 11.2. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” nr RPWP.11.02.00-30-0004/22.
WCPIT/EA/381-32/2023 Dostawa materiałów chirurgicznych 2023-05-16 Oferty należy składać do dnia 25.05.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 29.05.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 25.05.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 30.05.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-33/2023 Remont balkonów oraz detali drewnianych w Pawilonie nr 1 w Szpitalu w Ludwikowie 2023-05-12 Oferty należy składać do dnia 30.05.2023 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/380/A-06/2023 Dostawa wyrobów medycznych 2023-05-09 Oferty należy składać do dnia 18.05.2023 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA 16.05.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 23.05.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.ZMIANA 22.05.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 25.05.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-31/2023 ZAKUP 15 ŁÓŻEK SZPITALNYCH O ZWIĘKSZONYM UDZWIGU I 15 MATERACY DLA PACJENTÓW BARIATRYCZNYCH w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18 pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanego w ramach Działania 5.2 2023-05-09 Oferty należy składać do dnia 17.05.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.Zakup w ramach realizacji projektu (POWR.05.02.00-00-0044/18) pn. Dostępność Plus dla zdrowia PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, przedsięwzięcie pod nazwą: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów ambasadorem w świadczeniu usług na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami (umowa nr UM.SZP.W-5097.2022-00/368/688).ZMIANA: 15.05.2023 - Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 22.05.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-25/2023 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2023-04-14 Oferty należy składać do dnia 26.04.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA: 24.04.2023 - Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 27.04.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: 25.04.2023 - Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 28.04.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: 27.04.2023 - Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 04.05.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.