Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-33/2017 Dostawa bronchoskopu z przenośnym źródłem światła oraz monitora pokazującego parametry życiowe widocznego dla zespołu operującego 2017-10-16 Oferty można składać do dnia 24.10.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANY: 23.10.2017 Przedłużenie terminu składania ofert z 24.10.2017 do 26.10.2017. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
WCPIT/EA/381-32/17 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i formaliny 2017-10-12 Oferty można składać do dnia 20.10.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 23.10.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-13/2017 Dostawa akcesoriów do maszyn czyszczących, papieru toaletowego oraz ręczników do rąk 2017-09-21 Oferty można składać do dnia 29.09.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji 27.09.2017 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DO 02.10.2017
WCPIT/EA/381-30/2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na cele transplantacyjne dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2017-09-19 Oferty można składać do dnia 27.09.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji 25.09.2017 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DO 28.09.2017 26.09.2017 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DO 29.09.2017
WCPIT/EA/381- 31 /17 Dostawa wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych 2017-09-14 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 22.09.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 26.09.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-29/17 Dostawa materiałów opatrunkowych 2017-09-12 Oferty można składać do dnia 21.09.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 25.09.2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-10/2017 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII STACJONARNEJ, KOMÓRKOWEJ ORAZ TRANSMISJI DANYCH WRAZ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU DLA SZPITALI W POZNANIU, LUDWIKOWIE I CHODZIEŻY 2017-08-29 Oferty można składać do dnia 07.09.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/381-28/17 DOSTAWA LEKÓW IMMUNOSTYMULUJĄCYCH I IMMUNOSUPRESYJNYCH 2017-08-11 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 21.08.2017r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.08.2017r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji Szpitala.
WCPiT/EA/381-27/2017 Budowa drogi pożarowo-ewakuacyjnej w szpitalu w Chodzieży 2017-08-09 Oferty można składać do dnia 24.08.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/380/A- 08 /17 Dostawa materiałów biurowych, ksiąg raportów, etykiet samoprzylepnych, etykiet termotransferowych oraz niszczarek. 2017-07-28 Oferty można składać do dnia 07.08.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji