Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY

Lista zamówień
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-05/2018 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania pt. „Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Szpitala w Ludwikowie w formule „ zaprojektuj i wybuduj” 2018-03-28 Postępowanie o zamówienie publiczne w ramach projektu „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną, Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia” Oferty należy składać do dnia 05.04.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: 03.04.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 06.04.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-02/2018 Dostawa systemu neuromonitoringu i kapnografu przezskórnego 2018-03-23 Oferty można składać do dnia 04.04.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381-07/18 Dostawa antybiotyków, leków ogólnych, cytostatycznych, leków immunostymulujących, surowic i szczepionek, preparatów do żywienia dojelitowego i doustnego, zestawów do podaży żywienia dojelitowego. 2018-03-19 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 27.03.2018r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPiT/EA/381- 04 /2018 DOSTAWA LEKÓW 2018-02-09 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430 do dnia 22.03.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. ZMIANY: 13.02.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 28.03.2018. ZMIANY: 06.03.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 29.03.2018. ZMIANY: 23.03.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 09.04.2018.
WCPiT/EA/ 51- 01/18 Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologiczno-Rehabilitacyjnego, Oddziału Leczenia Gruźlicy z Pododdziałem Gruźlicy Wielolekoopornej i Gruźlicy Pozapłucnej, Oddziału Onkologiczno-Pulmonologicznego Szpitala w Ludwikowie 2018-02-05 Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, pod adresem: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
WCPiT/EA/381- 03 /2018 DOSTAWA STAPLERÓW I ŁADUNKÓW DO STAPLERÓW 2018-01-31 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430 do dnia 13.03.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 R. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 R. 2018-01-29 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 R.
WCPIT/EA/381-02/2018 Dostawa materiałów chirurgicznych 2018-01-26 Oferty można składać do dnia 05.02.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANY: z dnia 02.02.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert z 05.02.2018 do 07.02.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANY: z dnia 05.02.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert z 07.02.2018 do 08.02.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-01/18 Dostawa leków cytostatycznych 2018-01-15 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 23.01.2018r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPIT/EA/381-41/2017 Dostawa odczynników, krwinek i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań serologicznych (grup krwi, prób zgodności, przeciwciał odpornościowych) 2017-12-22 Oferty można składać do dnia 05.01.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.