Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/381-04/2017 Usługa wykonania przeglądów i konserwacji pogwarancyjnych sprzętu medycznego w szpitalu w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2017-03-14 Oferty można składać do dnia 22.03.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/380/A-06/2017 Dostawa stentów przełykowych i tchawiczo-oskrzelowych 2017-03-03 Miejsce składania ofert: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań w sekretariacie Szpitala Oferty można składać do: 2017-03-13 godz: 12:00
WCPIT/EA/380/A-04/2017 Dostawa nici chirurgicznych 2017-03-03 Miejsce składania ofert: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań w sekretariacie Szpitala Oferty można składać do: 2017-03-17 godz: 12:00
WCPIT/EA/380/A-05/2017 Dostawa worków foliowych, worków na zwłoki, rękawic foliowych i fartuchów foliowych, worków strunowych i woreczków foliowych 2017-03-02 Miejsce składania ofert: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań w sekretariacie Szpitala Oferty można składać do: 2017-03-10 godz: 12:00
WCPIT/EA/381-07/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW CHIRURGICZNYCH 2017-03-01 Oferty można składać do: 2017-03-09 godz: 12:00 Miejsce składania ofert: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań w sekretariacie Szpitala
WCPIT/EA/381-06/17 Dostaw antybiotyków, leków ogólnych, ..... 2017-02-28 Oferty można składać do dnia 08.03.2017 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/381-05/2017 Sukcesywna dostawa odzieży medycznej 2017-02-22 Oferty można składać do dnia 02.03.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/380/A-01/17 Wykonanie przeglądu oraz konserwacji pogwarancyjnej sprzętu laboratoryjnego i sprzętu centralnej sterylizacji Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. 2017-02-03 Oferty można składać do dnia 16.02.2017 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/381-03/2017 DOSTAWA LEKÓW - IMMUNOGLOBULIN 2017-02-03 Miejsce składania ofert: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań w sekretariacie Szpitala Oferty można składać do: 2017-02-13 godz: 12:00
WCPiT/EA/381-02/2017 DOSTAWA LEKÓW - IMMUNOGLOBULIN 2017-01-18 Miejsce składania ofert: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań w sekretariacie Szpitala Oferty można składać do: 2017-01-26 godz: 12:00