Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY

Wyszukiwarka postępowań
Lista zamówień
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/381-32/2018 Modernizacja systemu monitoringu w szpitalach w Ludwikowie i Chodzieży 2018-10-01 Oferty należy składać do dnia 16.10.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/381-29/2018 Dostawa sprzętu medycznego zabiegowego: lampy operacyjnej wiszącej, stołu operacyjnego, optyk i narzędzi do wideotorakochirurgii oraz elektronicznego systemu do drenażu 2018-09-12 Oferty należy składać do dnia 20.09.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: - z 19.09.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 25.09.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. - z 20.09.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 26.09.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-31/18 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STERYLNYCH I NIESTERYLNYCH 2018-09-11 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 19.09.2018r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Przedłużono terminy składania i otwarcia ofert do 20.09.2018 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Przedłużono terminy składania i otwarcia ofert do 21.09.2018 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Przedłużono terminy składania i otwarcia ofert do 24.09.2018 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-30/2018 Dostawa sprzętu medycznego diagnostycznego: videobronchoskopu ultra cienkiego z sondą radialną, ultrasonografu oraz mikrotomu rotacyjnego. 2018-09-11 Oferty należy składać do dnia 20.09.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 19.09.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 25.09.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 24.09.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 28.09.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-09/2018 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII STACJONARNEJ, KOMÓRKOWEJ ORAZ TRANSMISJI DANYCH WRAZ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU DLA SZPITALI W POZNANIU, LUDWIKOWIE I CHODZIEŻY 2018-09-05 Oferty należy składać do dnia 14.09.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/381-28/2018 Dostawa zestawu do endoskopii dróg oddechowych 2018-09-05 Oferty należy składać do dnia 14.09.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/381-27/2018 Wykonanie dodatkowego przyłącza energetycznego w szpitalu w Ludwikowie 2018-08-22 Oferty należy składać do dnia 06.09.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/380/A-08/2018 Dostawa sprzętu i materiałów dla Pracowni Histopatologii 2018-08-14 Oferty należy składać do dnia 22.08.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: 16.08.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 24.08.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian 22.08.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 27.08.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 24.08.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 30.08.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian 28.08.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 31.08.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
WCPiT/EA/381-20/2018 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych 2018-08-10 Oferty należy składać do dnia 20.08.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów ZMIANA: 14.08.2018 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 21.08.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
WCPiT/EA/381- 24/2018 Doposażenie głównej serwerowni Centrum w celu zakończenia programów związanych z przesyłem i archiwizacją danych medycznych 2018-08-07 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430 do dnia 12.09.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.