Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii; onkologii w ramach poradni specjalistycznych w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

Numer zamówienia: WCPiT/EA/51- 6 /19

Tryb zamówienia: Konkurs

ermin składania ofert upływa w dniu 28.11.2019r. o godz. 9:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia.
Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 28.11.2019r. o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji.
Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy i cenowy można uzyskać codziennie od dnia 20.11.2019r. do dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Dział Administracji i Zamówień Publicznych pokój nr P05 w godz. 800 -1400 oraz na stronie internetowej www.wcpit.pl – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Sewastynowicz – nr tel. (061) 66 54 255.

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 ogloszenie_ 20.11.2019 212 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
2 szczegolowe_warunki_20.11.2019 50 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
3 zal_nr_2_oswiadczenie 27 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
4 zal_nr_3_klauzula zgody 15 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
5 zal_nr_4_wz_umowy_anest 44 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
6 zal_nr_4_wz umowy poradnia 116 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
7 03.12.2019 wynik 211 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK

← Powrót do listy zamówień