Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: opisów badań rentgenowskich drogą teleradiologii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

Numer zamówienia: WCPiT/EA/51-3/22

Tryb zamówienia: Konkurs

Termin składania ofert: 2022-07-27 09:00

Otwarcie ofert: 2022-07-27 09:30

Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2022r. o godz. 09:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 27.07.2022r. o godz. 09:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji.

Załączone dokumenty

← Powrót do listy zamówień