DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH W FORMIE PAPIEROWEJ PRZEZNACZONYCH DLA PRACOWNIKÓW WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII

Numer zamówienia: WCPIT/EA/381-18/2023

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1

Termin składania ofert: 2023-03-03 09:00

Otwarcie ofert: 2023-03-03 10:00

Oferty należy składać do dnia 03.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.

Załączone dokumenty

← Powrót do listy zamówień