Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży

Numer zamówienia: WCPIT/EA/381-16/2023

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1

Termin składania ofert: 2023-03-24 09:00

Otwarcie ofert: 2023-03-24 10:00

Oferty należy składać do dnia 20.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 17.03.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 24.03.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 Ogłoszenie nr 2023BZP 0011598401 z dnia 2023-03-01 142 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
2 SWZ (14)-2 113 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
3 Zalacznik nr 1 - opz PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY 2 MiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
4 Zalacznik nr 2 - formularz ofertowy 35 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
5 Zalacznik nr 3a - oswiadczenie Wykonawcy - podstawy wykluczenia i spelnienie warunkow udzialu-1 60 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
6 Zalacznik nr 3b - zobowiazanie podmiotu trzeciego 66 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
7 Zalacznik nr 3c - oswiadczenie wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 130 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
8 Zalacznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy Chodzież-1 87 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
9 Zalacznik nr 5 – Klauzula obowiązku informacyjnego do zastosowania przez zamawiającego (1) 29 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
10 Zalacznik nr 6 – Klauzula obowiązku informacyjnego osoba będąca stroną Umowy ilub realizująca umowę 131 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
11 Zalacznik nr 7 - Instrukcja SKE - Systemu Komunikacji Elektronicznej 222 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
12 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023BZP 0014005601 z dnia 2023-03-17 51 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
13 17.03.2023 odpowiedzi i przesuniecie terminu skladania ofert 230 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
14 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023BZP 0014073901 z dnia 2023-03-17 46 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
15 17.03.2023 odpowiedzi II 228 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
16 17.03.2023 SWZ 113 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
17 22.03.2023 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PzP 26 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
18 24.03.2023 Informacja na podstawie art 222 ust 5 ustawy PZP 29 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK

← Powrót do listy zamówień