Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/381-23/2022 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW SP ZOZ – SZPITALE W POZNANIU, LUDWIKOWIE I CHODZIEŻY: ŁĄCZNIE 2 484,53 MWh NA ROK Z PRAWEM OPCJI NA ZWIĘKSZENIE ILOŚCI O 10 % tj. 2 732,98 MWh. 2022-05-13 Oferty należy składać do dnia 15.06.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.ZMIANA 06.06.2022: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 20.06.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-18/2022 Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w formule zaprojektuj i wybuduj 2022-05-11 Oferty należy składać do dnia 26.05.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 24.05.2022: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 01.06.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 31.05.2022: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 13.06.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 09.06.2022: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 22.06.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 21.06.2022: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 30.06.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.ZMIANA 29.06.2022: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 28.09.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 01.09.2022: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 30.09.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-25/2022 Dostawa albumin, immunoglobulin, wyciągów jadów owadów błonkoskrzydłych 2022-05-04 Oferty należy składać do dnia 31.05.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 26.05.2022: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 02.06.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.ZMIANA 30.05.2022: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 06.06.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-7/2022o.dod Oferty dodatkowe do postępowania WCPIT/EA/381-7/2022 - Dostawa leków przeciwnowotworowych i innych stosowanych w leczeniu onkologicznym 2022-04-29 Oferty dodatkowe do postępowania WCPIT/EA/381-7/2022 należy składać do dnia 05.05.2022 do godziny 09:00
WCPIT/EA/381-22/2022 Dostawa materiałów chirurgicznych 2022-04-29 Oferty należy składać do dnia 10.05.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 09.05.22: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 13.05.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-7/22 Dostawa materiałów biurowych, ksiąg raportów, etykiet samoprzylepnych. 2022-04-26 Oferty należy składać do dnia 09.05.2022 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/381-24/2022 DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH, WORKÓW NA ZWŁOKI 2022-04-26 Oferty należy składać do dnia 09.05.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-21/2022 Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego, dojelitowego i doustnego 2022-04-25 Oferty należy składać do dnia 06.05.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 04.05.22: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 09.05.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-20/2022 DOSTAWA PRZECIWCIAŁ MONOKLONALNYCH STOSOWANYCH W ZAPOBIEGANIU NAPADOM DZIEDZICZNEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO 2022-04-12 Oferty należy składać do dnia 09.05.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 26.04.22: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 10.05.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-17/2022 Dostawa płynów do wlewu dożylnego, płynów do irygacji, płynów do hemodializy i płynów do hemofiltracji 2022-04-07 Oferty należy składać do dnia 20.04.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 15.04.22: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 22.04.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 20.04.22: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 04.05.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.