Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-41/2018 Dostawa testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Dzierżawa sprzętu na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej 2018-12-07 Oferty należy składać do dnia 18.12.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat. ZMIANA: z 11.12.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 19.12.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 17.12.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 20.12.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-10/2018 Dzierżawa 90 koncentratorów tlenu 2018-12-03 Oferty należy składać do dnia 11.12.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381-40/2018 DOSTAWA aparatu usg przewoźnego wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego 2018-11-20 Oferty należy składać do dnia 29.11.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/51-5/18 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii oraz radiologii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2018-11-19 Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia 27.11.2018r. do godz. 09:00.
WCPIT/EA/381- 39 /2018 Dostawa sprzętu medycznego: wirówki laboratoryjne, laboratoryjny sprzęt chłodniczy na potrzeby WCPIT 2018-11-14 Oferty należy składać do dnia 22.11.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 23.11.2018 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-37/2018 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i formaliny 2018-10-29 Oferty należy składać do dnia 09.11.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 07.11.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 12.11.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 08.11.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 13.11.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381- 38 /2018 Dostawa bonów towarowych w formie papierowej przeznaczonych dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2018-10-29 Oferty należy składać do dnia 08.11.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/381-35/2018 Dostawa sprzętu medycznego zabiegowego: lampy operacyjnej oraz zestawu narzędzi do wideotorakochirurgii 2018-10-17 Oferty należy składać do dnia 25.10.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 23.10.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 26.10.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381- 36 /18 Dostawa surowic i szczepionek 2018-10-15 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 23.10.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. Przedłużono termin składania ofert do 24.10.2018 roku.
WCPIT/EA/381-34/2018 Dostawa materiałów opatrunkowych 2018-10-05 Oferty należy składać do dnia 15.10.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 12.10.2018 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 17.10.2018. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.