Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/380/A-12/2019 Dostawa monitora rzutu serca wraz ze stojakiem jezdnym 2019-09-10 Oferty należy składać do dnia 18.09.2019r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPiT/EA/381-26/2019 Modernizacja dachów szpitala w Poznaniu 2019-09-05 Oferty należy składać do dnia 20.09.2019r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/380/A-17 /2019 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII STACJONARNEJ, KOMÓRKOWEJ ORAZ TRANSMISJI DANYCH WRAZ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU DLA SZPITALI W POZNANIU, LUDWIKOWIE I CHODZIEŻY 2019-09-04 Oferty można składać osobiście w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00 do dnia 12.09.2019 roku, do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E i J Zeylandów SPZOZ ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
WCPiT/EA/381-25/2019 Modernizacja dachów szpitala w Poznaniu 2019-08-14 Oferty należy składać do dnia 29.08.2019r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/381-24/2019 Dostawa stentów 2019-08-08 Oferty należy składać do dnia 21.08.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/380/A-15/2019 Dostawa sprzętu i materiałów do Pracowni Histopatologii. 2019-08-02 Oferty należy składać do dnia 19.08.2019 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 20.08.2019 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-23/2019 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów WCPIT. 2019-08-02 Oferty należy składać do dnia 14.08.2019 r. do godz. 09.00. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Otwarcie ofert nastąpi 14.08.2019 r. o godz. 10:00. Identyfikator postępowania:3b2aefc8-9aad-4283-bc9a-8450667a30ba . Numer ogłoszenia TED: 2019/S 148-364758. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 19.08.2019 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-16 /2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, KSIĄG RAPORTÓW, ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH, ETYKIET TERMO TRANSFEROWYCH ORAZ NISZCZAREK 2019-08-01 Oferty należy składać do dnia 09.08.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381-22/2019 Dostawa podłóż, testów i odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej 2019-07-29 Oferty należy składać do dnia 07.08.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/381-17/2019 Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobnego i jednorazowego sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej i mikrobiologicznej 2019-07-16 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 29.07.2019r. do godz. 09.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.ZMIANA: z 25.07.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 31.07.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.