Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-08/2019 Dostawa testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej oraz podłóż, testów i odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej. Dzierżawa sprzętu na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej 2019-03-20 Oferty należy składać do dnia 23.04.2019 r. do godz. 09.00. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Identyfikator postępowania: e3a65b1f-506f-4e97-b0c2-931bea274077. Numer ogłoszenia TED: 2019/S 056-128806. ZMIANA: z 10.04.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 26.04.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381- 07 /2019 DOSTAWA ANTYBIOTYKÓW, LEKÓW OGÓLNYCH, CYTOSTAT., PRZECIWGRUŹL., LEKÓW IMMUNOSTYMULUJĄCY... 2019-03-07 Przedmiotem zamówienia jest dostawa antybiotyków, leków ogólnych, cytostatycznych, przeciwgruźliczych, leków immunostymulujących, leków odurzających, psychotropowych, leków z importu docelowego, płynów do wlewu dożylnego, płynów do irygacji, płynów do hemofiltracji, surowic i szczepionek, środków kontrastowych, preparatów do żywienia pozajelitowego, dojelitowego i doustnego, zestawów do podaży żywienia dojelitowego. Oferty należy składać do dnia 09.04.2019 r. do godz. 09.00. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Identyfikator postępowania: 3b4030c0-7ae7-4402-a69c-2c3767ba1fd7 Numer ogłoszenia TED: 2019/S 047-107284 Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 15.04.2019 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-03/2019 Dostawa staplerów i ładunków do staplerów 2019-03-06 Oferty należy składać do dnia 08.04.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Identyfikator postępowania: 203b7f2c-9cf6-448d-b156-499f2b634844 Numer ogłoszenia TED: 2019/S 046-105002
WCPIT/EA/380/A-01/2019 Dostawa nici chirurgicznych 2019-03-06 Oferty należy składać do dnia 14.03.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 13.03.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 18.03.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 14.03.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 19.03.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-04/2019 Dostawa materiałów chirurgicznych 2019-02-12 Oferty należy składać do dnia 21.02.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat. ZMIANA: z 19.02.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 22.02.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 20.02.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 25.02.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51- 01 /19 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii klatki piersiowej, perfuzjonista i techniki elektroradiologii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2019-01-25 fertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia dnia 08.02.2019r. do godz. 09:00.
WCPiT/EA/381- 01 /2019 DOSTAWA LEKÓW OGÓLNYCH I CYTOSTATYCZNYCH, PŁYNÓW DO HEMODIALIZY 2019-01-21 Oferty należy składać do dnia 22.02.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Identyfikator postępowania: 93ab65a3-c02d-4d5b-9106-6ee69ea5dd8d Numer ogłoszenia TED: 2019/S 014-028063
WCPIT/EA/381-02/2019 Świadczenie kompleksowych usług prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, prania pozostałych asortymentów Zamawiającego oraz wdrożenie systemu RFID lub równoważnego wraz z transportem prania do jednostek organizacyjnych WCPiT 2019-01-17 Oferty należy składać do dnia 25.01.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat. ZMIANA: z 23.01.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 28.01.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 R. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 R. 2019-01-17
WCPIT/EA/381- 42/18 Dostawa leków ogólnych i cytostatycznych. 2018-12-20 Oferty należy składać do dnia 28.12.2018 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat. Zmiana: Oferty należy składać do dnia 02.01.2018 r. do godz. 12.00