Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-30/2019 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i formaliny 2019-10-21 Oferty należy składać do dnia 30.10.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA z dnia 28.10.2019 - przedłużono termin składania ofert do 04.11.2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-34/2019 Usługa ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 2019-10-21 Oferty należy składać do dnia 30.10.2019 r. do godz. 13.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA z dnia 28.10.2019 - przedłużono termin składania ofert do 07.11.2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA z dnia 05.11.2019 - przedłużono termin składania ofert do 13.11.2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-31/2019 DZIERŻAWA SYSTEMU DO WYKONYWANIA BARWIEŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PRZECIWCIAŁ I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA ZAKŁADU PATOLOGII KLINICZNEJ I GENETYKI MEDYCZNEJ WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W POZNANIU 2019-10-18 Oferty należy składać do dnia 29.10.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA z dnia 25.10.2019 - przedłużono termin składania ofert do 30.10.2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-20/2019 Dostawa stentów 2019-10-15 Oferty należy składać do dnia 24.10.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 22.10.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 28.10.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/ 51-04/19 Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej: Oddziału Chorób Płuc I, Oddziału Chorób Płuc II z Pododdziałem Bronchologii Diagnostycznej, Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej, Oddziału Rehabilitacji II, Oddziału Opieki Paliatywnej 2019-10-15 Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, pod adresem: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
WCPiT/EA/381-32/2019 Dostawa wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych. 2019-10-14 Oferty należy składać do dnia 24.10.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.ZMIANA: z 22.10.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 28.10.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.ZMIANA: z 25.10.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 31.10.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-29/2019 Dostawa materiałów opatrunkowych 2019-10-11 Oferty należy składać do dnia 23.10.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.ZMIANA: z 21.10.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 25.10.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.ZMIANA: z 24.10.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 29.10.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51- 5 /19 KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywanie i ocena badań histopatologicznych i cytologicznych; pulmonologii; onkologii; konsultacji specjalistycznych z zakresu: psychiatrii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2019-09-23 Termin składania ofert upływa w dniu 02.10.2019r. o godz. 9:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 02.10.2019r. o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy i cenowy można uzyskać codziennie od dnia 23.09.2019r. do dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Dział Administracji i Zamówień Publicznych pokój nr P05 w godz. 800 -1400 oraz na stronie internetowej www.wcpit.pl – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Sewastynowicz – nr tel. (061) 66 54 255.
WCPIT/EA/381-27/2019 Usługa ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 2019-09-19 Oferty należy składać do dnia 27.09.2019 r. do godz. 13.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 26.09.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 14.10.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 10.10.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 16.10.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 15.10.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 18.10.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/380/A-18/2019 Dostawa sprzętu i materiałów do Pracowni Histopatologii. 2019-09-17 Oferty należy składać do dnia 25.09.2019 r. do godz. 12.00.Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.