Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY

Wyszukiwarka postępowań
Lista zamówień
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-56/2023 Dostawa zestawu do badań ergospirometrycznych z cykloergometrem z kompletem akcesoriów pomiarowych 2023-07-13 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „Kompleksowy system diagnostyki zmian guzkowych w płucach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej” Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia nr RPWP.09.01.01-30-0006/22. Oferty należy składać do dnia 21.07.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-57/2023 Dostawa sprzętu komputerowego 2023-07-13 Oferty należy składać do dnia 21.07.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 19.07.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 27.07.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Modyfikacja opisy w Pakiecie 1 poz. 11 - Switch_v1 oraz Pakiecie 1 poz. 12 - Switch_v2 oraz publikacja zmodyfikowanego załącznika pod nazwą: „19.07.2023 Zalacznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia”
WCPIT/EA/381-53/2023 Zakup foteli zabiegowych do chemioterapii oraz łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi i materacami. 2023-07-10 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „Kompleksowy system diagnostyki zmian guzkowych w płucach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej” Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia nr RPWP.09.01.01-30-0006/22. Oferty należy składać do dnia 19.07.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 14.07.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 20.07.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.ZMIANA 17.07.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 21.07.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.ZMIANA 18.07.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 24.07.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-54/2023 Zakup aparatu do znieczulenia, defibrylatora oraz stołu operacyjnego wraz z jego zainstalowaniem i uruchomieniem 2023-06-29 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „Kompleksowy system diagnostyki zmian guzkowych w płucach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej” Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia nr RPWP.09.01.01-30-0006/22. Oferty należy składać do dnia 07.07.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 05.07.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 11.07.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/ EA/381-51/2023 Zakup systemu nawigacyjnego do wykonywania zabiegów elektromagnetycznych nawigacji bronchoskopowej oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku 2023-06-22 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „Kompleksowy system diagnostyki zmian guzkowych w płucach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej” Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia nr RPWP.09.01.01-30-0006/22. Oferty należy składać do dnia 21.07.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/380/A-08/2023 Dostawa nici chirurgicznych 2023-06-21 Oferty należy składać do dnia 29.06.2023 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA 27.06.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 03.07.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 28.06.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 04.07.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-47/2023 Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie aparatu do laserowej mikrodysekcji 2023-06-20 Oferty należy składać do dnia 28.06.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Przedmiot zamówienia finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” Działanie 11.2. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” nr RPWP.11.02.00-30-0004/22
WCPiT/EA/381-41/2023 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DO PODAŻY LEKÓW 2023-06-19 Oferty należy składać do dnia 19.07.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 11.07.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 20.07.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-40/2023 Dostawa leków przeciwnowotworowych i stosowanych w leczeniu onkologicznym. 2023-06-19 Oferty należy składać do dnia 28.06.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-50/2023 Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie automatu do folii nakrywkowej dla preparatów histopatologicznych 2023-06-14 Oferty należy składać do dnia 22.06.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Przedmiot zamówienia finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” Działanie 11.2. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” nr RPWP.11.02.00-30-0004/22