Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-32/2022 DOSTAWA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH I INNYCH STOSOWANYCH W LECZENIU ONKOLOGICZNYM 2022-06-28 Oferty należy składać do dnia 01.08.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.ZMIANA z 22.07.2022 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 03.08.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-34/2022 DOSTAWA LEKÓW OGÓLNYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH 2022-06-28 Oferty należy składać do dnia 01.08.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA - zmieniono opis przedmiotu zamówienia oraz przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 05.08.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-31/2022 Dostawa rękawic medycznych 2022-06-27 Oferty należy składać do dnia 05.07.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.ZMIANA z 01.07.2022 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 12.07.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA z 08.07.2022 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 14.07.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-33/2022 Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów bronchoskopii, tracheotomii i drenażu 2022-06-20 Oferty należy składać do dnia 25.07.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.ZMIANA 15.07.22: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 26.07.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-30/2022 Dostawa środków czyszczących i polerujących oraz produktów z tworzyw sztucznych 2022-06-14 Oferty należy składać do dnia 22.06.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA z 21.06.2022 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 24.06.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA z 23.06.2022 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 28.06.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-28/2022 Dostawa wyrobów medycznych do podaży leków 2022-05-26 Oferty należy składać do dnia 06.06.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 02.06.2022: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 10.06.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-29/2022 Dostawa odzieży chirurgicznej i serwet operacyjnych 2022-05-24 Oferty należy składać do dnia 02.06.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 30.05.2022: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 06.06.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 01.06.2022: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 07.06.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-27/2022 Dostawa materiałów biurowych, ksiąg raportów, etykiet samoprzylepnych. 2022-05-19 Oferty należy składać do dnia 30.05.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-26/2022 Dostawa testów diagnostycznych CE-IVD do wykrywania mutacji genu EGFR oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora PCR w czasie rzeczywistym. 2022-05-18 Oferty należy składać do dnia 27.05.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 23.05.22: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 30.05.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/52-2/22 Konkurs w zakresie: pulmonologii; onkologii; onkologii w ramach poradni specjalistycznej i pulmonologii w ramach poradni specjalistycznej; rehabilitacji medycznej; medycyny paliatywnej; radiologii; konsultacji specjalistycznych z zakresu: neurologii, laryngologii, okulistyki, kardiologii 2022-05-17 Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2022r. o godz. 12.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 27.05.2022r. o godz. 12:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy i cenowy można uzyskać codziennie od dnia 17.05.2022r. do dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Dział Administracji i Zamówień Publicznych pokój nr P05 w godz. 800 -1400 oraz na stronie internetowej www.wcpit.pl – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Sewastynowicz – nr tel. (061) 66 54 255. ZMIANA 24.05.2022: Udzielający zamówienia zmienia zapisy SWZ i publikuje uaktualnione dokumenty na stronie internetowej WCPiT pod nazwą: „szczegolowe_warunki_24.05.2022” oraz przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 30.05br. Godziny pozostają bez zmian.