Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

Dostawa wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych.

Numer zamówienia: WCPiT/EA/381-38/2019

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 Euro

Oferty należy składać do dnia 19.12.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 17.12.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 30.12.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 Ogłoszenie nr 634545-N-2019 z dnia 2019-12-11 228 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
2 Siwz - dostawa wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych 184 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
3 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy 104 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
4 Załącznik nr 2- Formularz ofertowy 21 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
5 Załącznik nr 3 - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia 23 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
6 Załącznik nr 4 - Wzór umowy 30 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
7 Załącznik nr 5 - Klauzula obowiązku informacyjnego 44 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
8 13.12.2019 odpowiedzi 213 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
9 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 540275002-N-2019 95 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
10 17.12.2019 przesunięcie terminu 218 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
11 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 540275901-N-2019 z dnia 17-12-2019 96 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
12 17.12.2019 odpowiedzi 247 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
13 17.12.2019 Formularz Cenowy 110 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
14 30.12.2019 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PzP 37 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
15 30.12.2019 Informacja o zlozeniu oswiadczenia o grupie kapitalowej 208 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
16 30.12.2019 Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp 18 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
17 WCPIT_EA_381_38_19 informacja o wyborze oferty 222 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK

← Powrót do listy zamówień