Świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostępem do Internetu dla szpitali w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży

Numer zamówienia: WCPiT/EA/380/A-10/2022

Tryb zamówienia: Przetarg otwarty na podstawie § 13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w WCPiT

Termin składania ofert: 2022-08-24 09:00

Otwarcie ofert: 2022-08-24 09:30

Oferty należy składać do dnia 22.08.2022 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.Zmiana 17.08.2022 - Zamawiajacy przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 24.08.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Załączone dokumenty

← Powrót do listy zamówień