Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-24/2019 Dostawa stentów 2019-08-08 Oferty należy składać do dnia 21.08.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/380/A-15/2019 Dostawa sprzętu i materiałów do Pracowni Histopatologii. 2019-08-02 Oferty należy składać do dnia 19.08.2019 r. do godz. 12.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 20.08.2019 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-23/2019 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów WCPIT. 2019-08-02 Oferty należy składać do dnia 14.08.2019 r. do godz. 09.00. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Otwarcie ofert nastąpi 14.08.2019 r. o godz. 10:00. Identyfikator postępowania:3b2aefc8-9aad-4283-bc9a-8450667a30ba . Numer ogłoszenia TED: 2019/S 148-364758. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 19.08.2019 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-16 /2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, KSIĄG RAPORTÓW, ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH, ETYKIET TERMO TRANSFEROWYCH ORAZ NISZCZAREK 2019-08-01 Oferty należy składać do dnia 09.08.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381-22/2019 Dostawa podłóż, testów i odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej 2019-07-29 Oferty należy składać do dnia 07.08.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/381-17/2019 Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobnego i jednorazowego sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej i mikrobiologicznej 2019-07-16 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 29.07.2019r. do godz. 09.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.ZMIANA: z 25.07.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 31.07.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-21/2019 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów WCPIT. 2019-07-16 Oferty należy składać do dnia 26.07.2019 r. do godz. 09.00. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Otwarcie ofert nastąpi 26.07.2019 r. o godz. 10:00. Identyfikator postępowania: ff1ff4a9-5f10-4570-95ce-88e81ba50203. Numer ogłoszenia TED: 2019/S 135-332557.
WCPIT/EA/381-20/2019 Dostawa energii elektrycznej dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ – szpitale w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2019-07-10 Oferty należy składać do dnia 18.07.2019 r. do godz. 9:00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.ZMIANA: z 15.07.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 19.07.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-19/2019 Dostawa testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej oraz podłóż, testów i odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej. Dzierżawa sprzętu na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej 2019-06-28 Oferty należy składać do dnia 08.07.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 02.07.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 09.07.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-15/2019 Dostawa energii elektrycznej dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ – szpitale w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2019-06-27 Oferty należy składać do dnia 05.07.2019 r. do godz. 9:00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji