Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/381-53/2022 DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH 2022-11-09 Oferty należy składać do dnia 22.11.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.Zmiana 18.11.2022 - Zamawiajacy przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 24.11.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian..Zmiana 22.11.2022 - Zamawiajacy przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 25.11.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-51/2022 DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH W FORMIE PAPIEROWEJ PRZEZNACZONYCH DLA PRACOWNIKÓW WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII 2022-10-26 Oferty należy składać do dnia 03.11.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-50/2022 DOSTARCZENIE URZĄDZEŃ, LICENCJI ORAZ WDROŻENIE, KONFIGURACJA URZĄDZEŃ I OPROGRAMOWANIA W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA 2022-10-25 Oferty należy składać do dnia 02.11.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-48/2022 Dostawa przeciwciał i materiałów zużywalnych do badań immunohistochemicznych, diagnostycznych i antygenów predykcyjnych (ALK, ROS1, PDL1) wraz z dzierżawą systemów do wykonywania barwień IHC 2022-10-18 Oferty należy składać do dnia 26.10.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANY: 25.10.2022 - przedłużono termin składania ofert do 28.10.2022
WCPIT/EA/381-47/2022 Dostawa wyrobów medycznych do podaży leków i leków cytostatycznych 2022-10-18 Oferty należy składać do dnia 28.10.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 24.10.22: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 02.11.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/3810/A-13/2022 Dostawa sprzętu i materiałów oraz odczynników do Pracowni Histopatologii 2022-10-12 Oferty należy składać do dnia 21.10.2022 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.Zmiana 18.10.2022 - Zamawiajacy przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 26.10.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.Zmiana 20.10.2022 - Zamawiajacy przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 28.10.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.Zmiana 26.10.2022 Zamawiający unieważnia postępowanie
WCPIT/EA/381-46/2022 Zakup dwóch Aparatów USG 2022-10-04 Oferty należy składać do dnia 12.10.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPIT/EA/381-45/2022 USŁUGA UBEZPIECZENIA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW 2022-09-19 Oferty należy składać do dnia 20.10.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 13.10.22: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 27.10.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 24.10.22: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 03.11.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51-4/22 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Izby Przyjęć oraz kierowanie Izbą Przyjęć, konsultacji specjalistycznych neurochirurgicznych i psychiatrycznych, radiologii oraz onkologii i onkologii w ramach poradni specjalistycznej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2022-09-16 Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2022r. o godz. 12:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 28.09.2022r. o godz. 12:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. ZMIANA: Udzielający zamówienia przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 04.10br. Godziny pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-42/2022 Dostawa leków przeciwnowotworowych, przeciwciał monoklonalnych i leków stosowanych w idiopatycznym włóknieniu płuc 2022-08-29 Oferty należy składać do dnia 29.09.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.