Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/381-08/2020 Modernizacja dachów szpitala w Poznaniu 2020-03-24 Oferty należy składać do dnia 09.04.2020 do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA: z 08.04.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 15.04.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. z 09.04.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 16.04.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
WCPiT/EA/ 51-02/2020 Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 2020-03-16 Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, pod adresem: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
WCPiT/EA/381-07/2020 Dostawa materiałów chirurgicznych 2020-02-28 Oferty należy składać do dnia 12.03.2020 do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.ZMIANA: z 10.03.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 16.03.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-2/20 Dostawa nici chirurgicznych. 2020-02-27 Oferty należy składać do dnia 09.03.2020 do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.ZMIANA: z 05.03.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 11.03.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-06/2020 DOSTAWA ANTYBIOTYKÓW, LEKÓW OGÓLNYCH, CYTOSTATYCZNYCH, PRZECIWGRUŹLICZYCH, LEKÓW IMMUNOSTYMULUJĄCYCH, LEKÓW ODURZAJĄCYCH, PSYCHOTROPOWYCH, LEKÓW Z IMPORTU DOCELOWEGO, PŁYNÓW DO WLEWU DOŻYLNEGO, PŁYNÓW DO IRYGACJI, PŁYNÓW DO HEMOFILTRACJI, SUROWIC I SZCZEPIONEK, ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH, PREPARATÓW DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, DOJELITOWEGO I DOUSTNEGO 2020-02-21 Oferty należy składać do dnia 26.03.2020 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. Nr ogłoszenia TED : 2020/S 037-087070. Identyfikator postępowania : a1c7ed8d-bba1-4719-9eb0-46a676c93561 Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 27.03.2020 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 07.04.2020 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-05/2020 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2020-02-18 Oferty należy składać do dnia 23.03.2020 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. Nr ogłoszenia TED : 2020/S 034-080228. Identyfikator postępowania : fa61fddb-9ae9-4040-b7bd-1003f33fb06e. ZMIANA: z 18.03.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 27.03.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 20.03.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 06.04.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 24.03.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 09.04.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51-1/20 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywanie i ocena badań histopatologicznych i cytologicznych; pulmonologii w ramach poradni specjalistycznej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2020-02-14 Termin składania ofert upływa w dniu 24.02.2020r. o godz. 9:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 24.02.2020r. o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy i cenowy można uzyskać codziennie od dnia 14.02.2020r. do dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Dział Administracji i Zamówień Publicznych pokój nr P05 w godz. 8-14 oraz na stronie internetowej www.wcpit.pl – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Sewastynowicz – nr tel. (061) 66 54 255.
WCPiT/EA/381-3/2020 Dostawa staplerów i ładunków do staplerów. 2020-02-11 Oferty należy składać do dnia 17.03.2020 do godziny 09:00. Miejsce Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.Identyfikator postępowania :bb9c2bff-cff2-4ad4-85cc-98334c012417. Nr ogłoszenia TED : 2020/S 029/066734
WCPiT/EA/381-02/2020 Dostawa przeciwciał i materiałów zużywalnych do wykonywania barwień immunohistochemicznych antygenów predykcyjnych PDL-1, ALK i ROS1. 2020-02-04 Oferty należy składać do dnia 13.02.2020 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA: 11.02.2020 przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 17.02.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian 14.02.2020 przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 19.02.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian 17.02.2020 przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 20.02.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
WCPiT/EA/381-04/2020 Dostawa antybiotyków, leków ogólnych, cytostatycznych, przeciwgruźliczych, leków immunostymulujących, leków odurzających, psychotropowych, surowic i szczepionek, preparatów do żywienia pozajelitowego, dojelitowego i doustnego. 2020-02-04 Oferty należy składać do dnia 12.02.2020 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 13.02.2020 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.