Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

Numer zamówienia: WCPiT/EA/381-39/2022

Tryb zamówienia: Postępowanie w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 2022-08-18 09:00

Otwarcie ofert: 2022-08-18 10:00

Oferty należy składać do dnia 10.08.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA z 01.08.22: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 17.08.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA z 11.08.22: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 18.08.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączone dokumenty

← Powrót do listy zamówień