DOSTAWA INHIBITORA C-ESTERAZY

Numer zamówienia: WCPIT/EA/381-40/2022

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1

Termin składania ofert: 2022-08-10 09:00

Otwarcie ofert: 2022-08-10 10:00

Oferty należy składać do dnia 09.08.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
ZMIANA 04.08.2022: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 10.08.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączone dokumenty

← Powrót do listy zamówień