Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentom

Udostępnianie dokumentacji medycznej w Centrum: dotyczy dokumentacji Szpitalnej i Poradnianej.

Kto może złożyć wniosek?

 • pacjent,
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
 • osoba upoważniona przez pacjenta na piśmie (upoważnienie dołączyć do wniosku) lub osoba upoważniona przy rejestracji systemie szpitalnym,
 • w razie śmierci pacjenta - osoba upoważniona przez pacjenta - za życia, do uzyskania dokumentacji (upoważnienie powinno znajdować się w historii choroby), osoba która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, osoba bliska, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

W jaki sposób?

Składając pisemny wniosek: osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (sekretariat@wcpit.org), telefonicznie w:

 • Szpitalu w Poznaniu: w Biurze Ruchu Chorych (Rejestracja) w Biurze Archiwum lub pod nr tel. (61) 66 54 201
 • Szpitalu w Ludwikowie: Ludwikowo k/Poznania gm. Mosina lub pod nr tel. (61) 81 32 831 wew. 666
 • Szpitalu w Chodzieży: przy ul. Strzeleckiej 32: w Izbie Przyjęć lub pod nr tel. (67) 28 22 837 wew. 823

W jakiej formie?

Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentację medyczną stanowi:

 1. wyciąg - skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej;
 2. odpis - dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;
 3. kopia - dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu);
 4. oryginał do wglądu - na miejscu;
 5. oryginał - wydawany za pokwitowaniem odbioru oraz zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie organów władzy publicznej, sądów powszechnych;
 6. wydruk - dokumenty z systemu informatycznego wyprowadzony na drukarkę komputerową;
 7. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 8. na informatycznym nośniku danych.

Cennik:

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 • 1 strona wyciągu albo odpisu - 10,00 zł
 • 1 strona kopii/skanu/wydruku  - 0,35 zł
 • Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych* - CENA NOŚNIKA (nie uwzględnia kosztu dokumentacji) - 2,00 zł

*dotyczy tylko i wyłącznie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.

 

Opłaty można dokonywać po odebraniu dokumentacji medycznej w:

 • Szpitalu w Poznaniu: osobiście w Biurze Obsługi Pacjentów i drogą pocztową
 • Szpitalu w Ludwikowie - osobiście w Sekretariacie i drogą pocztową
 • Szpitalu w Chodzieży - osobiście w Dziale Administracji i drogą pocztową

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej oraz upoważnienie do dostępu/odbioru dokumentacji medycznej można pobrać klikając tutaj:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (PDF 755KB)

Upoważnienie do dostępu/odbioru dokumentacji medycznej (PDF 1,19MB)

Wniosek o wypożyczenie dokumentacji patomorfologicznej (PDF 691KB)

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".